следващ
предишен
елементи

Статии

Смяна на език
Статии
Menu
Интервю — ЕАОС разглежда експозицията на обществото на бисфенол А

Употребата и експозицията на обществото на въздействието на синтетичния химикал бисфенол А (BPA), използван в много пластмасови и метални съдове за храна и други потребителски продукти, предизвиква все по-голямо безпокойство сред много хора в Европа. Срещнахме се с Магнус Льофстед, експерт от ЕАОС в областта на химикалите, околната среда и здравеопазването, за да обсъдим публикувания неотдавна информационен документ на ЕАОС относно рисковете, произтичащи от бисфенол А.

Прочетете повече

Редакционна статия — Подготовката на Европа за променящия се климат

От горски пожари до катастрофални наводнения в Южна Европа — лятото на 2023 г. ще бъде запомнено с екстремни метеорологични явления. Доколко сме подготвени за такива събития и последиците от тях? Непрестанните интензивни горещи вълни, на които са подложени милиони европейци на целия континент, горските пожари и внезапните наводнения, които засягат много общности, изискват още по-амбициозни действия, за да се подготви новата реалност и същевременно да се ускори преходът към устойчивост.

Прочетете повече

Събеседване — Какво представлява Европейският атлас за околната среда и здравето?

Европейският атлас на ЕАОС за околна среда и здраве е компилация от данни и карти, които показват ключова информация за качеството на околната среда и рисковете в Европа. Събеседвахме с Херардо Санчес, експерт на ЕАОС в областта на околната среда, здравето и благосъстоянието, по темата за Атласа и за това кой може да се възползва от него.

Прочетете повече

Горещите вълни и други екстремни явления, свързани с климата, застрашават здравето, особено на най-уязвимите

Горещите вълни, сушите, горските пожари и наводненията в условията на променящ се климат все повече се отразяват на здравето и благосъстоянието ни. ЕС засилва действията за смекчаване на последиците от изменението на климата и за адаптиране към него на национално, градско и общинско равнище. Ще ни помогнат ли тези мерки да издържим на екстремните климатични условия в бъдеще?

Прочетете повече

Въздухът в Европа става все по-чист и подобрява здравето на хората

Качеството на въздуха в Европа се подобрява. Въпреки това замърсеният въздух все още влошава здравето и става причина за предотвратима смъртност, особено в градовете. Добрата новина е, че срещу това могат да помогнат по-чистите решения в областта на транспорта, отоплението, промишлеността и селското стопанство.

Прочетете повече

Безопасни и устойчиви химикали

Химикалите са навсякъде. Всъщност скалите, моретата, въздухът, растенията, животните и ние, хората, сме изградени от химични елементи. Добрата новина е, че не всички химикали са токсични. Лошата е, че някои са. За щастие Европа работи за намаляване на вредата от опасните вещества.

Прочетете повече

Качеството и количеството на водата са от ключово значение за благосъстоянието

Чистата вода е от решаващо значение за природата и за здравето и благосъстоянието на хората. Тя също така е ключов ресурс за много икономически отрасли. Поради свръхексплоатацията и изменението на климата много райони в Европа все повече страдат от недостиг на вода. В същото време замърсяването на околната среда оказва допълнителен натиск върху този ограничен ресурс.

Прочетете повече

Събеседване — Инвестиране в по-безопасни химикали

Опасните химикали са навсякъде около нас. По-безопасните алтернативи, химикалите в кръговата икономика и как знанията и регулирането могат да спомогнат за формирането на решенията на потребителите и инвеститорите, бяха сред темите, които разгледахме с Йеркер Лигтхарт от ChemSec, шведска неправителствена организация, чиято цел е да ускори прехода към свят без опасни химикали.

Прочетете повече

Забелязвате ли вредния шум наоколо?

Шумът е навсякъде. От силните сирени до автомобилите по магистралата и самолетите над главите ни — шумът в живота ни е все по-широкоразпространен. Много хора вероятно не знаят, че дълготрайното излагане на въздействието на шум от движението по пътищата причинява много повече от обикновено раздразнение — то уврежда както физическото, така и психичното ни здраве.

Прочетете повече

Уводна статия: Грижата за околната среда е грижа за самите нас

Природата е в основата на нашето здраве и благосъстояние. Тя ни дава чист въздух, вода, храна, материали и място за отдих. Прекараното време сред природата е полезно за психичното ни здраве. А ако не се грижим за планетата, за нейния климат и екосистеми, ние нарушаваме функционирането на нашите общества, влошаваме живота си и може би най-пряко — вредим на собственото си благосъстояние.

Прочетете повече

Как да направим потреблението и производството на текстил по-устойчиви?

Хората все повече осъзнават въздействието, което нашето потребление оказва върху природата и климата. Една от основните категории на потребление е облекло и други текстилни изделия. Разговаряхме с Ларс Мортенсен, експерт на ЕАОС по кръговата икономика, потреблението и производството, който е работил по редица оценки на текстилния сектор и неговото въздействие върху околната среда.

Прочетете повече

Решителни и отдадени на устойчивостта в Европа

Годината е 1972 г.: Спомням си как се прибирахме пеша с баща ми от панаира на книгата в Антверпен с купища книги. Запазил съм три от тях: книга за застрашените видове, „Атлас на света“ на „Таймс“ и „Границите на растежа“. С течение на годините баща ми продължи да насърчава любопитството ми към природата — свят, който е много по-голям от непосредствената ни среда — и към този вид наука, който отвори пътя към критични дебати за бъдещето на обществото.

Прочетете повече

Бъдеще, основано на възобновяема енергия

Предвид изменението на климата, нарастващите цени на енергията и загрижеността за сигурността на доставките, възобновяемите енергийни източници като вятърната и слънчевата енергия изглеждат очевиден начин за развитие. Какво е необходимо, за да се трансформира съществуващата енергийна система на Европа в такава, която се основава на възобновяеми източници?

Прочетете повече

Сигурна, достъпна и чиста енергия по време на криза?

Европа задоволява все по-голям дял от енергийните си нужди чрез възобновяеми източници, но все още е зависима от нефт и газ. В условията на бързо променящи се цени на енергията, загриженост за топлината в домовете тази зима и ангажимент за намаляване на емисиите на парникови газове е необходимо да се пести енергия, да се диверсифицират източниците ѝ, да се ускори преходът към възобновяеми енергийни източници и да се подкрепят най-уязвимите.

Прочетете повече

Крайно време е да се превключи на друга скорост в транспортния сектор

Обществата зависят в много отношения от икономичното и ефективно придвижване на хора и стоки от едно място на друго. Международната търговия ни дава достъп до чуждестранни продукти и пазари. Хората се нуждаят от начини да ходят на училище, работа и други дейности. Транспортът е съществена част от нашия начин на живот, но в сегашното си състояние той е зависим от изкопаемите горива и оказва сериозен натиск върху околната среда и климата.

Прочетете повече

Актуално положение: Енергията е в основата на амбициите на Европа в областта на климата

Европа върви към бъдеще на нисковъглеродна енергия. 2020 г. отбеляза важен етап, тъй като ЕС постигна първите си три цели в областта на климата и енергетиката, а именно намаляване на емисиите на парникови газове с 20 % в сравнение с нивата от 1990 г., увеличаване на дела на използваната енергия от възобновяеми източници до 20 % и подобряване на енергийната ефективност с 20 %.

Прочетете повече

Събеседване: Устойчива финансова система — за какво служи тя?

Какво представлява устойчивото финансиране и каква роля може да изиграе то в прехода на Европа към въглеродна неутралност? Помолихме водещия експерт на ЕАОС по устойчиво финансиране Андреас Баркман да обясни какво прави ЕС, за да гарантира, че финансовият сектор играе своята роля в екологизирането на финансовата ни система в подкрепа на устойчивия растеж.

Прочетете повече

Събеседване: Как да осигурим социално справедлив преход

Европейският зелен пакт поставя акцент върху това никой да не бъде изоставен, да се осигури справедлив преход, да се създаде по-модерна, ресурсно ефективна и конкурентоспособна икономика. Какво на практика означава социално справедлив преход? Разговаряхме с Жорж Кабрита, ръководител на научни изследвания в Eurofound.

Прочетете повече

Увод: Поддържане на курса за устойчива Европа

Сушите, горещите вълни и горските пожари през лятото на 2022 г. бяха сериозно напомняне защо смекчаването на изменението на климата е основно предизвикателство на 21-ви век. Ангажиментът на ЕС да стане неутрален по отношение на климата до 2050 г. е най-амбициозната програма за климата в света. Постигането на тази цел е много необходим модел за други държави и региони.

Прочетете повече

Събеседване: Инвестиране в устойчивост

Европейската инвестиционна банка (ЕИБ) е най-голямата многостранна финансова институция в света и един от най-големите доставчици на финансиране за климата под формата на безвъзмездни средства, заеми и гаранции. Интервюирахме Ева Майерхофер, водеща специалистка по биоразнообразие и околна среда в ЕИБ, за предизвикателствата и възможностите за ускоряване на зеления преход в Европа чрез устойчиво финансиране.

Прочетете повече

Permalinks

Действия към документ