neste
forrige
elementer

Artikler

Endre språk
Artikler
Menu
Felles innsats for bedre kunnskap om sjøtransport og miljø

Det europeiske miljøbyrået (EEA) og Det europeiske sjøsikkerhetsbyrå (EMSA) har nylig publisert European Maritime Transport Environmental Report (EMTER), som er en felles vurdering av miljøvirkningene av sjøtransport i Europa. Vi intervjuet Stéphane Isoard, leder for gruppen for vann og marine emner ved EEA, som ledet EEA-teamet som jobbet med rapporten.

Les mer

Bærekraftige byer: å forvandle Europas urbane landskap

Fra karbonnøytralitet til sirkulær økonomi, renere luft til renere transport – Europa har satt ambisiøse miljø- og klimamål. Byer, hvor det store flertallet av europeere bor, må spille en avgjørende rolle for å nå Europas bærekraftsmål. Spørsmålet er: hvordan kan byer bli bærekraftige?

Les mer

Å leve med mange kriser: helse, natur, klima, økonomi – eller rett og slett systemisk uholdbarhet?

Innen alt fra politikken til akademiske kretser har verden snakket om global kriser: en helsekrise, en økonomisk og finansiell krise, en klimakrise og en naturkrise. Til syvende og sist er de alle symptomer på det samme problemet: det uholdbare nivået vårt av produksjon og forbruk. Covid-19-sjokket har for alvor avdekket den systemiske skjørheten av den globale økonomien og verdenssamfunnet, med alle sine ulikheter.

Les mer

Forbedring av miljøprestasjonen i organisasjoner

Det europeiske miljøbyrået (EEA) leverer ikke bare pålitelig informasjon om miljøet og klimaet vårt, det arbeider også for å forbedre sin egen miljøprestasjon som organisasjon. Vi intervjuet Melanie Sporer som koordinerer dette arbeidet i EEA gjennom EUs ordning for miljøstyring og miljørevisjon (EMAS).

Les mer

Europa anno 2050: sunnere, renere og mer robust

Etter et år med covid-19, og alt det har ført med seg, fortsetter Europa med å lansere tiltakspakker for å nå de ambisiøse målene i den europeiske miljøavtalen. Det er viktig at Europa holder stø kurs mot disse målene, og at Europa anno 2050 blir et robust samfunn tuftet på solidaritet og et sunt miljø for alle.

Les mer

Hva gjør byene i Europa for å tilpasse seg klimaendringene og skape en bærekraftig framtid?

EU anser det som svært viktig å tilpasse seg konsekvensene av klimaendringene. Hva er det som får byer til å iverksette viktige tiltak for å redusere disse konsekvensene og skape mer robuste og bærekraftige bykjerner? Vi satte oss ned sammen med Ivone Pereira Martins, EEAs ekspert på urban bærekraft for å snakke om hva EEA gjør for å fremme dette viktige arbeidet.

Les mer

Helse og miljø, inkludert luft- og støyforurensning – EEAs arbeid settes under lupen

Luftforurensning, støyforurensning og virkningene av klimaendringer er svært viktige risikofaktorer som påvirker helsen og velferden til europeere. Vi har snakket med Catherine Ganzleben, gruppeleder luftforurensning, miljø og helse, Alberto González, ekspert på luftkvalitet i EEA og Eulalia Peris, ekspert på støyforurensning i EEA for å få vite mer om hva EEA gjør for å få bedre kunnskap om dette viktige området.

Les mer

Mot Europa 2030: motstandsdyktig natur, bærekraftig økonomi og friske liv

Covid-19-pandemien er et klart eksempel på hvor sårbare samfunn og økonomier vi har når store rystelser inntreffer. Miljøskader og klimaendringer forventes å bidra til at slike rystelser rammer hyppigere og kraftigere. I en kritisk tid preget av usikkerhet og utfordringer på rekke og rad er det eneste holdbare å sikre at hver beslutning vi tar, fører oss nærmere målene vi har om et bærekraftig samfunn.

Les mer

Hvor grønne er de nye biologisk nedbrytbare, komposterbare og biobaserte plastproduktene som nå tas i bruk?

Vi vet at plastforurensning og plastavfall er et stort miljøproblem. I de senere årene har det kommet nye plastprodukter på markedet som påstås å være bedre for miljøet. I en orientering som nylig ble publisert, vurderer Det europeiske miljøbyrået (EEA) miljøavtrykket ved disse produktene. For å finne ut mer, satte vi oss ned med Almut Reichel, som er ekspert på bærekraftig ressursbruk og avfall hos EEA.

Les mer

Framtidsrettede vurderinger for bedre forståelse av bærekraftsutsiktene

Det europeiske miljøbyrået (EEA) har nylig utgitt en rapport om “endringsdriverne” som påvirker framtidsutsiktene for Europas miljø og bærekraft. Vi har intervjuet prosjektlederen for rapporten, Lorenzo Benini, som arbeider i EEA som ekspert på systemvurdering og bærekraft.

Les mer

Sammen kan vi gå fremover: utvikling av en bærekraftig planet etter koronasjokket

Hvordan kan vi utvikle en mer bærekraftig og robust verden i kjølvannet av koronakrisen? I denne kritiske omstillingsperioden når viktige beslutninger med betydning for fremtiden kommer til å tas, vil Det europeiske miljøbyrået samle kunnskap relatert til korona og miljøet for å bidra til en informert debatt.

Les mer

Refleksjoner rundt ambisjonene om klimanøytralitet i Europa i tider av Covid-19

De europeiske landene tar drastiske tiltak for å begrense virkningene av Covid-19 på europeernes helse og økonomi. Disse krisene har en tendens til å ha umiddelbare og alvorlige konsekvenser for hele befolkningen og økonomien. Når man vurderer potensialet sitt til å påvirke viktige økonomiske sektorer, forventes koronaviruskrisen å redusere noen av virkningene av økonomiske aktiviteter på miljø og klima. Samtidig representerer de store og brå sjokkene med ekstremt høye kostnader for samfunnet ikke i det hele tatt hvordan EU har forpliktet seg til å forvandle sin økonomi og oppnå klimanøytralitet innen 2050. Den europeiske grønne avtalen og den nylig foreslåtte europeiske klimarettene krever i stedet permanente og gradvise reduksjoner av utslipp, samtidig som de sikrer en rettferdig overgang, ved å støtte de berørte personene.

Les mer

Støyforurensning er et alvorlig problem, både for menneskenes helse og miljøet

Støyforurensning er et økende problem i hele Europa, og mange er kanskje ikke klar over hvordan det kan påvirke helsen. Vi satte oss ned med Eulalia Peris, Det europeiske miljøbyråets ekspert på miljøstøy, og slo av en prat om hovedfunnene i EEA-rapporten «Environmental noise in Europe – 2020» som ble publisert tidligere denne måneden.

Les mer

EEAs rapport «Europas miljø – tilstand og utsikter 2020» spiller en sentral rolle i å støtte Europas fornyede innsats for bærekraft

Tidligere denne måneden publiserte Det europeiske miljøbyrået rapporten «Europas miljø – tilstand og utsikter 2020» (SOER 2020). Den slo fast at Europa ikke vil nå sine 2030-mål uten hastetiltak de ti neste årene. Det må gjøres noe med den alarmerende raske nedgangen i artsmangfold, økte konsekvenser av klimaendringer og overforbruket av naturressurser. Den ga også noen viktige løsninger, som ville sette Europa på rett spor igjen og nå 2030-målene. Vi satte oss ned med Tobias Lung, EEAs koordinasjons- og vurderingsekspert for SOER, for å snakke om SOER 2020-rapportens rolle.

Les mer

Tiden er inne for å gjøre noe for klimaet, naturen og menneskene

Året 2019 vil bli husket som et vendepunkt for klima- og miljøtiltak i Europa. Millioner av europeere og andre over hele verden har demonstrert og oppfordret beslutningstakerne til å gjøre noe. Evidensbaserte vitenskapelige vurderinger, deriblant Det europeiske miljøbyråets miljøtilstandsrapport (SOER 2020), har understreket hvor store utfordringer som ligger foran oss, og hvor mye det haster å gjøre noe. Disse oppfordringen er nå i ferd med å bli til et politisk veikart. EU-kommisjonens «European Green Deal» er en lovende start på det kritiske tiåret som ligger foran oss.

Les mer

Tilpasning til klimaendringer er viktig for fremtidig landbruk i Europa

I årets sommer har hetebølger og ekstremvær nok en gang satt nye klimarekorder i Europa, noe som nok en gang styrker hvor viktig det er med tilpasning til klimaendringer. Vi satt oss ned med Blax Kurnik, en europeisk miljøbyrå (EEA)-ekspert på virkninger og tilpasninger til klimaendringer for å diskutere EEAs nye rapport om hvordan klimaendringer påvirker landbruk i Europa, som kom ut tidligere denne måneden.

Les mer

Få bærekraft til å skje: ny europeisk politikk gir en unik mulighet

Ursula von der Leyen, valgt president for EU-kommisjonen, har satt opp teamets politiske prioriteringer for de neste fem årene. «European Green Deal», som beskriver mer ambisiøs handling mot klimakrisen og krisen rundt biologisk mangfold, står sentralt på agendaen hennes. Europeisk politikk har lenge taklet miljøødeleggelser og klimaendringer med en viss suksess og noen fiaskoer. Støttet av økende oppfordringer til handling fra publikum, gir dette nye politiske begrepet – med den nye EU-kommisjonen og parlamentet – en unik mulighet til å øke og framskynde en grønn og rettferdig overgang for Europa.

Les mer

EEA fyller 25 år: bygger på erfaring for å oppnå bærekraft i Europa

Hvordan vil miljøet i Europa se ut om 25 år? Vil vi nå vårt felles mål om å «leve godt i tråd med jordens begrensninger»? Vil vi klare å begrense den globale oppvarmingen og bygge klimarobuste byer omgitt av ren natur? Europaparlamentsvalget nylig viser en økende bekymring blant innbyggerne i Europa. Den kommende generasjon europeere krever handling nå, men hvordan vil deres krav om en bærekraftig framtid forme Europas miljømessige og samfunnsøkonomiske politikk? Når miljøbyrået nå fyller 25 år, reflekterer vi over hvordan miljøkunnskapen og -politikken i Europa har utviklet seg i løpet av de siste 25 årene, og hvordan vi – EEA og byråets nettverk – kan bidra til innsatsen for en bærekraftig utvikling de neste 25 årene.

Les mer

Forebygging vitalt for å løse plastavfallskrisen

Plastavfall er et enormt – og voksende – problem. Men hva gjør EU med dette? Ioannis Bakas, som er ekspert på avfallsforebygging i Det europeiske miljøbyrået (EEA), gir en kort oversikt over innholdet i EEA-rapporten om forebygging av plastavfall i Europa, som ble publisert tidligere denne måneden.

Les mer

Hvordan påvirker miljøfarene sårbare grupper i Europa?

Det trengs målrettede tiltak for å beskytte de mest sårbare befolkningsgruppene i Europa, blant annet eldre og barn, mot miljøfarer som luft- og støyforurensning og ekstremtemperaturer. Aleksandra Kazmierczak, ekspert på klimatilpasning i Det europeiske miljøbyrået (EEA), forklarer de viktigste funnene i en ny EEA-rapport som ser på sammenhengen mellom sosiale og demografiske ulikheter og eksponering for luftforurensning, støy ogekstreme temperaturer.

Les mer

Permalinks

Dokumenter handlinger