Det europeiske miljøbyrået

Velkommen til Det europeiske miljøbyrået (EEA)
Denne siden viser alt innhold som er tilgjengelig i ditt språk. Hvis du vil utforske flere av produktene våre og kunnskapsdatabasen vår, kan du besøke hovednettstedet vårt på engelsk.

Hva er nytt

Storbritannias utmelding fra EU har ikke påvirket innholdet på dette nettstedet. Opplysninger som Storbritannia har innrapportert, inngår i alle analyser og vurderinger i dette dokumentet når annet ikke er angitt.

Arkiv
Abonnementer
Registrer deg for å motta våre rapporter (på papir og/eller elektronisk) og kvartalsvise nyhetsbrev.
Følg oss