ďalej
späť
body

Články

Zmeniť jazyk
Články
Menu
Klíma, príroda a ľudia: spoločná budúcnosť našej planéty

Ešte nikdy nebolo v hre viac. Naša planéta sa otepľuje a stráca živočíšne druhy alarmujúcou rýchlosťou. Dve globálne konferencie za posledné dva mesiace priniesli ľuďom z celého sveta spoločnú tému – klímu a biodiverzitu. Obe oblasti čelia problémom, ktoré majú spoločného menovateľa: našej neudržateľnej výroby a spotreby. Napriek zložitosti rokovaní sú tieto konferencie kľúčové pre celkovú informovanosť, konsenzus a naliehavé opatrenia.

Viac informácií

Leto 2022: život v stave viacerých kríz

Zdá sa, že prežívame jednu krízu za druhou – pandémiu, extrémne horúčavy a sucho v dôsledku klimatickej zmeny, infláciu, vojnu a energetickú krízu. Táto zima bude pravdepodobne poznačená pretrvávajúcou neistotou, vysokou volatilitou na svetových trhoch, napríklad s energiami a potravinami, čo niektoré krajiny a skupiny ovplyvní viac ako iné. Riešenie týchto kríz si najmä z dlhodobého hľadiska vyžaduje vytrvalé politické odhodlanie a investície do udržateľnosti s cieľom posilniť odolnosť našej spoločnosti.

Viac informácií

Rozhovor –výrobcovia-spotrebitelia a energetická kríza: občania, ktorí prispievajú k transformácii energetiky v Európe

Kto sú angažovaní spotrebitelia, resp. výrobcovia-spotrebitelia energie a akú úlohu môžu zohrávať pri podpore využívania energie z obnoviteľných zdrojov v celej Európe? S expertom EEA v oblasti energetiky a životného prostredia Javierom Esparragom sme sa rozprávali o tom, ako môžu občania, inštitúcie a podniky pomôcť riešiť súčasnú energetickú krízu tým, že sa stanú výrobcami-spotrebiteľmi, ktorí vyrábajú aj spotrebúvajú energiu z obnoviteľných zdrojov. EEA uverejnila začiatkom tohto mesiaca správu, ktorá poskytuje prehľad o úlohe výrobcov-spotrebiteľov energie z obnoviteľných zdrojov a narastajúcom využívaní tohto modelu v praxi vďaka lepším a lacnejším technológiám a politickým opatreniam, ktoré slúžia na jeho podporu.

Viac informácií

Budovanie udržateľnejšej dopravy v Európe

Doprava spája ľudí, miesta, kultúry a hospodárstva, takisto však vytvára značný tlak na životné prostredie a klímu. Rozprávali sme sa s dvomi odborníkmi Európskej environmentálne agentúry (EEA) pre oblasť dopravy a životného prostredia – Rasou Narkeviciuteovou a Tommasom Sellerim – o výzvach a príležitostiach v oblasti budovania udržateľnejšieho systému dopravy v Európe, ako aj o správe, ktorú sme nedávno uverejnili.

Viac informácií

Zdravie v centre pozornosti: prechod na nulové znečistenie znamená zdravší život v Európe

Znečistenie životného prostredia ovplyvňuje naše zdravie a kvalitu života. V posúdeniach Európskej environmentálnej agentúry sa zdôrazňujú tieto vplyvy a potenciálne prínosy, ktoré by sme mohli získať z čistejšieho životného prostredia. Niektorým prípadom rakoviny možno predísť. Kvalitu nášho života môžeme zlepšiť všetkými krokmi, ktoré podnikneme na ceste k nulovému znečisteniu v Európe.

Viac informácií

Rozhovor – Ako Európa dosiahne nulové znečistenie?

Európska únia sa pustila do ambicióznych plánov na výrazné zníženie emisií a znečistenia v nadchádzajúcich desaťročiach. Ich súčasťou je aj aktuálny akčný plán nulového znečistenia, ktorý sa zameria na zníženie znečistenia ovzdušia, vody a pôdy na úroveň, ktorá sa už nepovažuje za škodlivú pre ľudské zdravie a životné prostredie. Stretli sme sa s Ianom Marnanem, odborníkom EEA na životné prostredie, ochranu zdravia a dobré životné podmienky. V súčasnosti pripravuje nadchádzajúcu správu EEA o nulovom znečistení, ktorá by mala byť zverejnená v ďalšej časti roka.

Viac informácií

Solidarita v Európe v čase vojny

Ruská vojenská agresia na Ukrajine zmenila život Ukrajincov z jedného dňa na druhý. Dôsledky tejto neopodstatnenej vojny pociťujú ľudia nielen na Ukrajine, ale aj za jej hranicami. Jej vplyv na nás pretrvá mnoho rokov a dotkne sa i budúcich generácií.

Viac informácií

Solidarita ako kľúč k obnove po pandémii COVID-19 a k lepšej a udržateľnej budúcnosti

Rok 2021 bol poznačený pandémiou COVID-19 a dôsledkami zmeny klímy. Vzhľadom na vyššie ceny energií a obavy týkajúce sa zdravia sa v roku 2022 vyžadujú v súvislosti s obnovou Európy ťažké rozhodnutia. V prípade oneskorených opatrení alebo nižšej úrovne ambícií je pravdepodobnejšie, že z dlhodobého hľadiska pri nich vzniknú vyššie sociálne a hospodárske náklady. Riešenie sociálnych nerovností v rámci tohto prechodu na udržateľnosť je kľúčom k lepšej budúcnosti pre nás všetkých.

Viac informácií

Krajiny západného Balkánu sú významnými partnermi agentúry EEA pri riešení výziev súvisiacich so životným prostredím a klímou

Európska environmentálna agentúra spolupracuje s veľkým počtom krajín vrátane krajín západného Balkánu. Ako táto spolupráca prispieva k práci EÚ v oblasti životného prostredia a ako je prospešná pre Albánsko, Bosnu a Hercegovinu, Čiernu Horu, Severné Macedónsko, Srbsko a Kosovo? Stretli sme sa s Lucom Basom, vedúcim oddelenia programov, koordinácie, sietí a stratégie, aby nám porozprával, ako EEA spolupracuje s týmito krajinami na zlepšovaní životného prostredia.

Viac informácií

Spoločné úsilie zamerané na zlepšenie poznatkov o námornej doprave a životnom prostredí

Európska environmentálna agentúra (EEA) a Európska námorná bezpečnostná agentúra (EMSA) nedávno uverejnili environmentálnu správu o európskej námornej doprave, ktorá predstavuje spoločné posúdenie vplyvu námornej dopravy na životné prostredie v Európe. Túto správu vypracoval tím EEA po vedením Stéphana Isoarda, vedúceho skupiny pre otázky v oblasti vody a morského prostredia, ktorý nám poskytol tento rozhovor.

Viac informácií

Udržateľné mestá: premena európskeho urbánneho prostredia

Európa si vytýčila ambiciózne ciele v oblasti životného prostredia a klímy, či už ide o dosiahnutie uhlíkovej neutrality, obehového hospodárstva, čistejšieho vzduchu alebo čistejšej dopravy. Väčšina Európanov žije v mestách a tie musia zohrať rozhodujúcu úlohu pri dosahovaní európskych cieľov v oblasti udržateľnosti. Otázka znie: ako sa mestá môžu stať udržateľnými?

Viac informácií

Život v stave viacnásobnej krízy: zdravie, príroda, klíma, hospodárstvo alebo jednoducho systémová neudržateľnosť?

Vo svete sa od politických koridorov po akademické platformy rozpráva o globálnych krízach: zdravotná kríza, hospodárska a finančná kríza, klimatická kríza a kríza prírody. Všetky sú v konečnom dôsledku symptómami rovnakého problému: našej neudržateľnej výroby a spotreby. Šok spôsobený pandémiou COVID-19 len odhalil systémovú slabosť nášho globálneho hospodárstva a spoločnosti so všetkými ich nerovnosťami.

Viac informácií

Zlepšovanie environmentálneho správania v organizáciách

Popri poskytovaní dôveryhodných informácií o našom životnom prostredí a klíme sa Európska environmentálna agentúra (EEA) ako organizácia usiluje zlepšiť svoje vlastné environmentálne správanie. Melanie Sporer, ktorá koordinuje tieto snahy v rámci EEA prostredníctvom schémy EÚ pre environmentálne manažérstvo a audit (EMAS), nám poskytla rozhovor na túto tému.

Viac informácií

Európa v roku 2050: zdravšia, čistejšia a odolnejšia

Aj po roku života s vírusom COVID-19 a jeho dôsledkami Európa naďalej pracuje na politických riešeniach ambicióznych cieľov vytýčených v Európskej zelenej dohode. Je Dôležité, aby sa Európa naďalej uberala správnym smerom ku svojim cieľom, a aby sa do roku 2050 stala odolnou spoločnosťou postavenou na solidarite, poskytujúcou zdravé životné prostredie pre nás všetkých.

Viac informácií

Znečistenie zeme a pôdy — rozsiahle, škodlivé a rastúce

Čo majú spoločné mnohé vinice roztrúsené v idylických krajinkách, okolo priemyselných miest a skládok? Odpoveďou môže byť prítomnosť chemikálií. Pôda, na ktorej pestujeme naše potraviny, a zem, na ktorej staviame naše domovy, môže byť kontaminovaná rôznymi znečisťujúcimi látkami, a to od ťažkých kovov až po organické znečisťujúce látky a mikroplasty. Kontaminanty sú rozšírené a zhromažďujú sa v zemi a pôde. Ako môžeme túto problematiku riešiť?

Viac informácií

Zabezpečenie čistej vody pre ľudí a prírodu

Voda pokrýva viac než 70 % povrchu Zeme a je životne dôležitá pre všetko živé na našej planéte. Najväčšie množstvo vody, 96,5 %, sa nachádza v oceánoch a moriach a zvyšok, 3,5 %, tvorí sladká voda, ktorá sa nachádza v jazerách, riekach, podzemnej vode a ľadovcoch. Dobré spravovanie tohto obmedzeného a cenného zdroja je nevyhnutné pre blaho ľudí a prírody.

Viac informácií

Rozhovor - Riešenie environmentálnych rizík pre zdravie

Podľa Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) zodpovedá znečistenie za 1,4 milióna predčasných úmrtí v Európe za rok, ale situácia sa zlepšuje a Európska zelená dohoda môže byť príležitosťou na posun smerom k udržateľnosti. O znečisťovaní a zdraví sme sa porozprávali s Francescou Racioppi, vedúcou Európskeho centra pre životné prostredie a zdravie Svetovej zdravotníckej organizácie.

Viac informácií

Európa na ceste k nulovému znečisteniu

Minulú jar koronavírus zmenil svet v priebehu niekoľkých týždňov. Veľa vecí, ktoré sme považovali za samozrejmé, sa náhle stali pre nás nedostupnými. Pandémia svet zaskočila, ale ak by ste sa opýtali ktoréhokoľvek vedca pracujúceho v oblasti infekčných chorôb, odpoveďou by bolo, že to bola len otázka času.

Viac informácií

Znečistenie hlukom je v Európe stále rozšírené, ale existujú spôsoby na zníženie jeho úrovne

Mnohí z nás sú v každodennom živote vo zvýšenej miere vystavení hluku. Hlučné vozidlá na ceste, lietadlá letiace nízko nad hlavami alebo vlaky jazdiace v blízkom okolí často spôsobujú podráždenie a mrzutosť. Ich vplyv na naše zdravie a životné prostredie by však mohol byť oveľa horší, ako si myslíme.

Viac informácií

Rozhovor - Znečisťovateľ platí?

Základným prvkom právnych predpisov v oblasti životného prostredia v EÚ je jednoduchá, ale významná myšlienka: zásada znečisťovateľ platí. Táto zásada sa uplatňuje vo forme daní, pokút a iných opatrení, ako sú kvóty pre znečisťujúce emisie a smernica o environmentálnej zodpovednosti. S profesorom Geertom Van Calsterom sme sa rozprávali o tejto zásade, o jej prínosoch a nedostatkoch.

Viac informácií

Permalinks

Akcie dokumentu