ďalej
späť
body

Články

Zmeniť jazyk
Články
Menu
Rozhovor – EEA skúma vystavenie verejnosti bisfenolu A

Používanie syntetickej chemikálie bisfenol A (BPA) používanej v mnohých plastových a kovových nádobách na potraviny a iných spotrebiteľských výrobkoch a vystavenie verejnosti tejto látke vyvoláva čoraz väčšie obavy mnohých ľudí v celej Európe. Stretli sme sa s Magnusom Løfstedtom, odborníkom EEA na chemické látky, životné prostredie a zdravie, aby sme sa porozprávali o nedávno uverejnenom prehľade agentúry o rizikách, ktoré predstavuje Bisfenol A.

Viac informácií

Úvodník – Príprava Európy na zmenu klímy

Leto 2023 sa zapíše do pamäti extrémnym počasím – od prírodných požiarov až po katastrofálne povodne na juhu Európy. Ako sme pripravení na takéto udalosti a ich dôsledky? Neúprosné vlny horúčav, ktoré postihujú milióny Európanov na celom kontinente, prírodné požiare a prívalové povodne, ktoré majú vplyv na mnohé komunity, si vyžadujú ešte ambicióznejšie opatrenia na prípravu na novú realitu a zároveň urýchlenie prechodu na udržateľnosť.

Viac informácií

Úvodník – Starostlivosť o životné prostredie je starostlivosťou o nás samých

Príroda je základom nášho zdravia a kvality života. Poskytuje nám čistý vzduch, vodu, potraviny, materiály a priestor na rekreáciu. Čas strávený v prírode prospieva nášmu duševnému zdraviu. Ak sa nebudeme starať o planétu, jej klímu a ekosystémy, ohrozíme fungovanie našej spoločnosti, zhoršíme si život, pričom možno najpriamejším dôsledkom bude poškodenie vlastnej kvality života.

Viac informácií

Ovzdušie v Európe je čoraz čistejšie a zlepšuje sa zdravie ľudí

Kvalita ovzdušia v Európe sa zlepšuje. Znečistené ovzdušie však stále zhoršuje zdravie a spôsobuje úmrtia, ktorým sa dá predísť, najmä v mestách. Dobrou správou je, že čistejšie riešenia pre dopravu, vykurovanie, priemysel a poľnohospodárstvo môžu pomôcť.

Viac informácií

Kvalita a množstvo vody sú kľúčové pre kvalitu života

Čistá voda má zásadný význam pre prírodu, zdravie a kvalitu života ľudí. Je tiež kľúčovým zdrojom pre mnohé hospodárske odvetvia. V dôsledku nadmerného využívania a zmeny klímy mnohé oblasti v Európe čoraz viac trpia nedostatkom vody. Zároveň ďalší tlak na tento obmedzený zdroj vytvára jeho znečisťovanie.

Viac informácií

Bezpečné a udržateľné chemické látky

Chemické látky sú všade. Veď aj horniny, moria, vzduch, rastliny, živočíchy a ľudia pozostávajú z chemických prvkov. Dobrou správou je, že nie všetky chemické látky sú toxické. Zlou správou je, že niektoré áno. Našťastie sa Európa snaží znížiť škody spôsobené nebezpečnými látkami.

Viac informácií

Vlny horúčav a ďalšie extrémy súvisiace s klímou ohrozujú zdravie, najmä v prípade najzraniteľnejších skupín.

Vlny horúčav, suchá, lesné požiare a záplavy v meniacej sa klíme stále viac postihujú naše zdravie a kvalitu života. EÚ podporuje opatrenia na zmiernenie zmeny klímy a adaptačné opatrenia na vnútroštátnej úrovni a na úrovni miest a obcí. Pomôžu nám tieto opatrenia odolávať extrémnym výkyvom počasia v budúcnosti?

Viac informácií

Všímate si škodlivý hluk vo vašom okolí?

Hluk je všade. Hluk je v našom živote rozšírený viac ako kedykoľvek predtým, od hlasných sirén až po autá na diaľnici a lietadlá nad našimi hlavami. Mnohí ľudia možno ani nevedia, že dlhodobé vystavenie hluku z dopravy je oveľa viac než len nepríjemné – poškodzuje nielen naše fyzické, ale aj duševné zdravie.

Viac informácií

Rozhovor – Investovanie do bezpečnejších chemických látok

Nebezpečné chemické látky sú všade okolo nás. Bezpečnejšie alternatívy, chemické látky v obehovom hospodárstve a to, ako môžu znalosti a regulácia pomôcť pri rozhodovaní spotrebiteľov a investorov, boli témy, ktorým sme sa venovali s Jerkerom Ligthartom zo švédskej mimovládnej organizácie ChemSec, ktorej cieľom je urýchliť prechod k svetu bez nebezpečných chemických látok.

Viac informácií

Rozhovor – Čo je Európsky atlas životného prostredia a zdravia?

Európsky atlas životného prostredia a zdravia agentúry EEA je súborom údajov a máp, ktoré prezentujú kľúčové informácie o kvalite životného prostredia a rizikách v celej Európe. O atlase a o tom, pre koho môže byť užitočný, sme sa porozprávali s Gerardom Sanchezom, odborníkom agentúry EEA na životné prostredie, zdravie a kvalitu života.

Viac informácií

Klíma, príroda a ľudia: spoločná budúcnosť našej planéty

Ešte nikdy nebolo v hre viac. Naša planéta sa otepľuje a stráca živočíšne druhy alarmujúcou rýchlosťou. Dve globálne konferencie za posledné dva mesiace priniesli ľuďom z celého sveta spoločnú tému – klímu a biodiverzitu. Obe oblasti čelia problémom, ktoré majú spoločného menovateľa: našej neudržateľnej výroby a spotreby. Napriek zložitosti rokovaní sú tieto konferencie kľúčové pre celkovú informovanosť, konsenzus a naliehavé opatrenia.

Viac informácií

Leto 2022: život v stave viacerých kríz

Zdá sa, že prežívame jednu krízu za druhou – pandémiu, extrémne horúčavy a sucho v dôsledku klimatickej zmeny, infláciu, vojnu a energetickú krízu. Táto zima bude pravdepodobne poznačená pretrvávajúcou neistotou, vysokou volatilitou na svetových trhoch, napríklad s energiami a potravinami, čo niektoré krajiny a skupiny ovplyvní viac ako iné. Riešenie týchto kríz si najmä z dlhodobého hľadiska vyžaduje vytrvalé politické odhodlanie a investície do udržateľnosti s cieľom posilniť odolnosť našej spoločnosti.

Viac informácií

Rozhovor –výrobcovia-spotrebitelia a energetická kríza: občania, ktorí prispievajú k transformácii energetiky v Európe

Kto sú angažovaní spotrebitelia, resp. výrobcovia-spotrebitelia energie a akú úlohu môžu zohrávať pri podpore využívania energie z obnoviteľných zdrojov v celej Európe? S expertom EEA v oblasti energetiky a životného prostredia Javierom Esparragom sme sa rozprávali o tom, ako môžu občania, inštitúcie a podniky pomôcť riešiť súčasnú energetickú krízu tým, že sa stanú výrobcami-spotrebiteľmi, ktorí vyrábajú aj spotrebúvajú energiu z obnoviteľných zdrojov. EEA uverejnila začiatkom tohto mesiaca správu, ktorá poskytuje prehľad o úlohe výrobcov-spotrebiteľov energie z obnoviteľných zdrojov a narastajúcom využívaní tohto modelu v praxi vďaka lepším a lacnejším technológiám a politickým opatreniam, ktoré slúžia na jeho podporu.

Viac informácií

Budovanie udržateľnejšej dopravy v Európe

Doprava spája ľudí, miesta, kultúry a hospodárstva, takisto však vytvára značný tlak na životné prostredie a klímu. Rozprávali sme sa s dvomi odborníkmi Európskej environmentálne agentúry (EEA) pre oblasť dopravy a životného prostredia – Rasou Narkeviciuteovou a Tommasom Sellerim – o výzvach a príležitostiach v oblasti budovania udržateľnejšieho systému dopravy v Európe, ako aj o správe, ktorú sme nedávno uverejnili.

Viac informácií

Zdravie v centre pozornosti: prechod na nulové znečistenie znamená zdravší život v Európe

Znečistenie životného prostredia ovplyvňuje naše zdravie a kvalitu života. V posúdeniach Európskej environmentálnej agentúry sa zdôrazňujú tieto vplyvy a potenciálne prínosy, ktoré by sme mohli získať z čistejšieho životného prostredia. Niektorým prípadom rakoviny možno predísť. Kvalitu nášho života môžeme zlepšiť všetkými krokmi, ktoré podnikneme na ceste k nulovému znečisteniu v Európe.

Viac informácií

Rozhovor – Ako Európa dosiahne nulové znečistenie?

Európska únia sa pustila do ambicióznych plánov na výrazné zníženie emisií a znečistenia v nadchádzajúcich desaťročiach. Ich súčasťou je aj aktuálny akčný plán nulového znečistenia, ktorý sa zameria na zníženie znečistenia ovzdušia, vody a pôdy na úroveň, ktorá sa už nepovažuje za škodlivú pre ľudské zdravie a životné prostredie. Stretli sme sa s Ianom Marnanem, odborníkom EEA na životné prostredie, ochranu zdravia a dobré životné podmienky. V súčasnosti pripravuje nadchádzajúcu správu EEA o nulovom znečistení, ktorá by mala byť zverejnená v ďalšej časti roka.

Viac informácií

Solidarita v Európe v čase vojny

Ruská vojenská agresia na Ukrajine zmenila život Ukrajincov z jedného dňa na druhý. Dôsledky tejto neopodstatnenej vojny pociťujú ľudia nielen na Ukrajine, ale aj za jej hranicami. Jej vplyv na nás pretrvá mnoho rokov a dotkne sa i budúcich generácií.

Viac informácií

Solidarita ako kľúč k obnove po pandémii COVID-19 a k lepšej a udržateľnej budúcnosti

Rok 2021 bol poznačený pandémiou COVID-19 a dôsledkami zmeny klímy. Vzhľadom na vyššie ceny energií a obavy týkajúce sa zdravia sa v roku 2022 vyžadujú v súvislosti s obnovou Európy ťažké rozhodnutia. V prípade oneskorených opatrení alebo nižšej úrovne ambícií je pravdepodobnejšie, že z dlhodobého hľadiska pri nich vzniknú vyššie sociálne a hospodárske náklady. Riešenie sociálnych nerovností v rámci tohto prechodu na udržateľnosť je kľúčom k lepšej budúcnosti pre nás všetkých.

Viac informácií

Krajiny západného Balkánu sú významnými partnermi agentúry EEA pri riešení výziev súvisiacich so životným prostredím a klímou

Európska environmentálna agentúra spolupracuje s veľkým počtom krajín vrátane krajín západného Balkánu. Ako táto spolupráca prispieva k práci EÚ v oblasti životného prostredia a ako je prospešná pre Albánsko, Bosnu a Hercegovinu, Čiernu Horu, Severné Macedónsko, Srbsko a Kosovo? Stretli sme sa s Lucom Basom, vedúcim oddelenia programov, koordinácie, sietí a stratégie, aby nám porozprával, ako EEA spolupracuje s týmito krajinami na zlepšovaní životného prostredia.

Viac informácií

Spoločné úsilie zamerané na zlepšenie poznatkov o námornej doprave a životnom prostredí

Európska environmentálna agentúra (EEA) a Európska námorná bezpečnostná agentúra (EMSA) nedávno uverejnili environmentálnu správu o európskej námornej doprave, ktorá predstavuje spoločné posúdenie vplyvu námornej dopravy na životné prostredie v Európe. Túto správu vypracoval tím EEA po vedením Stéphana Isoarda, vedúceho skupiny pre otázky v oblasti vody a morského prostredia, ktorý nám poskytol tento rozhovor.

Viac informácií

Permalinks

Akcie dokumentu