ďalej
späť
body

Article

Všímate si škodlivý hluk vo vašom okolí?

Zmeniť jazyk
Article Publikované 16. 11. 2023 Posledná zmena 16. 11. 2023
3 min read
Photo: © Musa Haef on Unsplash
Hluk je všade. Hluk je v našom živote rozšírený viac ako kedykoľvek predtým, od hlasných sirén až po autá na diaľnici a lietadlá nad našimi hlavami. Mnohí ľudia možno ani nevedia, že dlhodobé vystavenie hluku z dopravy je oveľa viac než len nepríjemné – poškodzuje nielen naše fyzické, ale aj duševné zdravie.

Len málo vecí je tak nepríjemných ako hluk. Lietadlá, klaksóny vozidiel alebo smetiarske autá môžu zvýšiť hladinu stresu u každého. Najmä v noci by väčšina ľudí chcela mať pokoj a dobre sa vyspať.

No najmä ak žijete v meste, vystavenie hluku môže byť súčasťou vášho každodenného života. Mnohí obyvatelia Európy musia žiť s neustálym environmentálnym hlukom, ktorý negatívne ovplyvňuje ich zdravie.

 

Ako environmentálny hluk ovplyvňuje zdravie

Hluk z cestnej dopravy je v Európe obzvlášť veľkým problémom, ktorý ovplyvňuje zdravie a kvalitu života každého piateho obyvateľa Európy. Dlhodobý hluk z dopravy je viac než len nepríjemný. Môže spôsobiť vážne zdravotné následky, ako sú okrem iného ischemická choroba srdca, obezita a cukrovka.

Aj keď sa na európskej úrovni vynakladá úsilie na riešenie znečistenia hlukom vrátane monitorovania úrovne hluku, pokrok je vo všeobecnosti pomalý.

najnovšom hodnotení agentúry EEA v oblasti monitorovania nulového znečistenia sa odhaduje, že v EÚ je značne obťažovaných aspoň 18 miliónov ľudí a 5 miliónov ľudí veľmi trpí ťažkou poruchou spánku z dôvodu dlhodobého vystavenia hluku z dopravy. Okrem toho sa odhaduje, že dlhodobé vystavenie hluku spôsobuje každý rok 41 000 nových prípadov ochorení srdca a 11 000 predčasných úmrtí v Európe.

Tieto údaje sú však pravdepodobne podhodnotené. Informácie poskytnuté členskými štátmi EÚ nepokrývajú všetky mestské oblasti, cesty, železnice a letiská, ani všetky zdroje hluku.

 

Ako teda stlmiť hlasitosť?

EÚ prijíma ďalšie opatrenia na boj proti hluku. Jedným z hlavných cieľov akčného plánu Európskej komisie v oblasti nulového znečistenia je znížiť počet osôb s chronickými poruchami spôsobenými hlukom z dopravy o 30 % do roku 2030 (v porovnaní s rokom 2017).

Aby sa to dosiahlo, musel by sa počet ľudí značne obťažovaných hlukom v EÚ znížiť o 5,3 milióna. To však bude pravdepodobne náročné vzhľadom na to, že celkový počet ľudí vystavených škodlivým hladinám hluku zostal v poslednom desaťročí stabilný. V nedávno zverejnenej správe o vykonávaní smernice o environmentálnom hluku sa tiež uvádza, že dosiahnutie ambície nulového znečistenia hlukom si bude vyžadovať viac opatrení na miestnej, vnútroštátnej a európskej úrovni.

Miestne a vnútroštátne orgány zároveň už prijali mnoho opatrení na zníženie a riadenie hluku. Niektoré príklady zahŕňajú výmenu starších spevnených ciest za hladší asfalt s nízkou hlučnosťou, zníženie rýchlostných limitov, zmenu dizajnu ciest a dodatočné vybavenie vlakov tichými brzdami.

Na dosiahnutie cieľa nulového znečistenia je dôležité obmedziť hluk priamo pri jeho zdroji. Patrí sem zníženie hluku z vozidiel a pneumatík alebo brúsenie koľajníc pri železničnej doprave, prípadne zlepšenie postupov pri pristávaní a vzlietaní lietadiel.

Ani jedno opatrenie nebude stačiť samotné: bude potrebné lepšie územné plánovanie a plánovanie dopravy a omnoho nižšia cestná premávka v mestách. Pomôcť môže aj zvyšovanie informovanosti a povzbudzovanie ľudí k tomu, aby používali tichšie spôsoby dopravy, ako je cyklistika a chôdza.

Veľký počet miest a regiónov zaviedol aj takzvané tiché oblasti, ktorých väčšinu tvoria parky a iné zelené zóny, kde ľudia môžu uniknúť pred mestským hlukom. V správe agentúry EEA o hluku z roku 2020 sa uvádza, že treba urobiť viac na vytvorenie a ochranu tichých priestorov mimo mesta a zlepšenie prístupu ľudí k tichým priestoromv meste.

Obrázok 1. Vybrané opatrenia na zníženie hluku z dopravy

Zdro: Na základe obrázku 1 v brífingu agentúry EEA s názvom „Výhľad do roku 2030 – Môže sa počet ľudí ovplyvnených hlukom z dopravy znížiť o 30 %?“

 

 

Stručne o znečistení hlukom

  • Znečistenie nášho životného prostredia hlukom je rastúcim problémom. Najväčšími vinníkmi sú dopravné prostriedky ako autá, lietadlá a vlaky.
  • Celkovo je približne 20 % obyvateľov Európy vystavených dlhodobému hluku, ktorý poškodzuje ich zdravie.
  • V akčnom pláne nulového znečistenia sa stanovil ambiciózny cieľ na boj proti znečisteniu hlukom, ale je nepravdepodobné, že sa tento cieľ podarí splniť včas. Je však potrebné vyvinúť väčšie úsilie.

 

Čo môžem urobiť?

  • Používanie auta vymeňte za aktívne spôsoby dopravy, ako je chôdza alebo bicyklovanie. Počas jazdy venujte pozornosť svojmu štýlu jazdy a zvážte výmenu za elektrické vozidlo.
  • Vyhľadávajte zelené a modré plochy alebo sa vyberte do prírody, aby ste si oddýchli od hluku.

Permalinks

Geographic coverage

Temporal coverage

Akcie dokumentu