naslednji
prejšnji
zadetki

Article

Ali opažate škodljiv hrup okoli sebe?

Spremeni jezik
Article Objavljeno 04.11.2023 Zadnja sprememba 16.11.2023
3 min read
Photo: © Musa Haef on Unsplash
Hrup je povsod. Od glasnih siren do avtomobilov na avtocesti in letal nad glavo – hrup je v našem življenju bolj razširjen kot kdaj prej. Številni ljudje se morda ne zavedajo, da dolgotrajna izpostavljenost prometnemu hrupu ni le nadloga, temveč škoduje našemu telesnemu in duševnemu zdravju.

Le malo stvari je tako nadležnih kot hrup. Letala, hupanje vozil ali smetarski tovornjaki lahko vsakomur dvignejo raven stresa. Predvsem ponoči si večina ljudi želi, da bi bilo vse tiho in da bi lahko dobro spali.

Še zlasti če živite v mestu, je lahko izpostavljenost hrupu del vašega vsakdanjega življenja. Številni evropski prebivalci morajo živeti s stalnim okoljskim hrupom, ki negativno vpliva na njihovo zdravje.

 

Kako hrup v okolju vpliva na zdravje

Hrup cestnega prometa je v Evropi še posebej velika težava, saj vpliva na zdravje in dobro počutje enega od petih ljudi v Evropi. Dolgotrajni hrup zaradi prometa je več kot le nadloga. Povzroča lahko resne zdravstvene posledice, kot so ishemična bolezen srca, debelost in sladkorna bolezen.

Čeprav so bila na evropski ravni vložena prizadevanja za obravnavo obremenjenosti s hrupom, vključno s spremljanjem ravni hrupa, je napredek v splošnem počasen.

Najnovejša ocena spremljanja ničelne onesnaženosti, ki jo je pripravila EEA, kaže, da je v EU zaradi dolgotrajne izpostavljenosti hrupu, ki ga povzroča promet, vsaj 18 milijonov ljudi zelo razdraženih, 5 milijonov ljudi pa jih trpi zaradi velikih motenj spanca. Poleg tega se ocenjuje, da dolgotrajna izpostavljenost hrupu v Evropi vsako leto povzroči 41 000 novih primerov bolezni srca in 11 000 prezgodnjih smrti.

Vendar so te številke verjetno podcenjene. Informacije, ki jih sporočajo države članice EU, ne zajemajo vseh mestnih območij, cest, železniških prog in letališč, pa tudi ne vseh virov hrupa.

 

Kako torej zmanjšati glasnost?

EU sprejema več ukrepov za boj proti hrupu. Eden od glavnih ciljev akcijskega načrta Evropske komisije za ničelno onesnaževanje je do leta 2030 za 30 % (v primerjavi z letom 2017) zmanjšati število ljudi, ki jih kronično moti prometni hrup.

Da bi to dosegli, bi se moralo število zelo razdraženih ljudi v EU zmanjšati za 5,3 milijona. To pa bo verjetno zahtevno, saj je skupno število ljudi, izpostavljenih škodljivim ravnem hrupa, v zadnjem desetletju ostalo nespremenjeno. V pred kratkim objavljenem poročilu o izvajanju direktive o okoljskem hrupu je tudi navedeno, da bo za dosego cilja ničelnega onesnaževanja okolja s hrupom potrebnih več ukrepov na lokalni in nacionalni ravni ter na ravni EU.

Hkrati so lokalni in nacionalni organi že storili veliko za zmanjšanje in obvladovanje hrupa. Nekateri primeri vključujejo zamenjavo starih tlakovanih cest z gladkejšim, nizkohrupnim asfaltom, znižanje omejitev hitrosti, preoblikovanje cestišč in naknadno opremljanje vlakov s tihimi zavorami.

Da bi dosegli cilj ničelnega onesnaževanja, je pomembno omejiti hrup pri viru. To vključuje zmanjšanje hrupa zaradi vozil in pnevmatik ali brušenja železniških tirov ali izboljšanje postopkov pristajanja in vzletanja zrakoplovov.

Zavedati se je treba, da posamezen ukrep ne bo dovolj – treba je poskrbeti tudi za boljše urbanistično in prometno načrtovanje ter precej manj cestnega prometa v mestih. Pomagata lahko tudi ozaveščanje in spodbujanje ljudi k uporabi tišjih načinov premikanja, kot sta kolesarjenje in hoja.

Številna mesta in regije so tudi že uvedli tako imenovana mirna območja, povečini so to parki in druge zelene površine, kamor se ljudje umaknejo pred mestnim hrupom. V poročilu EEA o hrupu za leto 2020 je navedeno, da je treba storiti več, da bi ustvarili in zaščitili mirna območja zunaj mesta ter izboljšali dostop ljudi do mirnih prostorov v mestu.

Slika 1. Izbrani ukrepi za zmanjšanje prometnega hrupa

Vir: Na podlagi slike 1 v informativni predstavitvi EEA „Obeti do leta 2030 – Ali je mogoče število ljudi, ki jih prizadene hrup zaradi prometa, zmanjšati za 30 %?“.

 

Na kratko: obremenjenost s hrupom

  • Obremenjenost s hrupom v našem okolju postaja vse večja težava. Največji krivci so prevozna sredstva, kot so avtomobili, letala in vlaki.
  • V splošnem je približno 20 % evropskega prebivalstva izpostavljenih dolgotrajnemu hrupu, ki škoduje njihovemu zdravju.
  • V akcijskem načrtu za ničelno onesnaževanje je bil določen ambiciozen cilj za odpravo obremenjevanja s hrupom, vendar je malo verjetno, da bo ta cilj pravočasno dosežen. Potrebna so dodatna prizadevanja.

 

Kaj lahko storim?

  • Preidite z uporabe avtomobila na aktivne načine premikanja, kot sta hoja ali kolesarjenje. Pri vožnji bodite pozorni na način vožnje in razmislite o prehodu na električno vozilo.
  • Poiščite zelene in modre površine ali se odpravite na podeželje, da se odpočijete od hrupa.
  • Preverite ravni hrupa, kjer živite, pri Službi EEA za opazovanje hrupa in obveščanje o njem za Evropo (NOISE).

Permalinks

Geographic coverage

Temporal coverage

Akcije dokumenta