следващ
предишен
елементи

Article

Забелязвате ли вредния шум наоколо?

Смяна на език
Article Публикуван 29-10-2023 Последна промяна 16-11-2023
1 min read
Photo: © Musa Haef on Unsplash
Шумът е навсякъде. От силните сирени до автомобилите по магистралата и самолетите над главите ни — шумът в живота ни е все по-широкоразпространен. Много хора вероятно не знаят, че дълготрайното излагане на въздействието на шум от движението по пътищата причинява много повече от обикновено раздразнение — то уврежда както физическото, така и психичното ни здраве.

Шумът е сред най-дразнещите неща. Самолетите, автомобилните клаксони или камионите за боклук могат да повишат нивата на стрес при всеки. Особено през нощта повечето хора искат да имат тишина и да спят спокойно.

Но ако живеете в голям град, излагането на шум може да е част от ежедневието ви. Много европейски жители трябва да живеят с постоянен шум в околната среда, който се отразява отрицателно на тяхното здраве.

 

Как шумът в околната среда влияе върху здравето

Шумът от движението по пътищата е особено сериозен проблем в Европа, като засяга здравето и благосъстоянието на един от всеки пет европейци. Дълготрайният шум от движението по пътищата не е просто една неприятност. Той може да доведе до сериозни последици за здравето, например исхемична болест на сърцето, затлъстяване и диабет, наред с други.

Въпреки че на европейско равнище се полагат усилия за справяне с шумовото замърсяване, включително мониторинг на нивото на шума, като цяло напредъкът е бавен

Последната оценка на ЕАОС от мониторинга за нулево замърсяване прогнозира, че в ЕС най-малко 18 милиона души са силно раздразнени, а 5 милиона души са силно засегнати от нарушения на съня поради дълготрайно излагане на въздействието на шум от транспорта. Освен това се изчислява, че дълготрайното излагане на въздействието на шум причинява всяка година 41 000 нови случая на сърдечни заболявания и 11 000 случая на преждевременна смърт в Европа.

Тези цифри обаче вероятно са занижени. Информацията, предоставена от държавите — членки на ЕС, не обхваща всички градски райони, пътища, железопътни линии и летища, нито всички източници на шум.

 

Как да намалим силата на звука?

ЕС предприема повече действия за справяне с шума. Една от водещите цели на Плана за действие на Европейската комисия за нулево замърсяване е да се намали броят на хората, които хронично са обезпокоявани от шум от транспорта с 30 % до 2030 г. (в сравнение с 2017 г.).

За да се постигне това, броят на силно обезпокояваните хора в ЕС ще трябва да намалее с 5,3 милиона. Това обаче вероятно ще бъде трудно предвид факта, че общият брой на хората, изложени на вредни нива на шум, се запазва постоянен през последното десетилетие. В наскоро публикувания доклад за изпълнението на Директивата относно шума в околната среда се посочва също, че за постигането на амбицията за нулево замърсяване по отношение на шума ще са необходими повече действия на местно, национално и европейско равнище.

В същото време местните и националните власти вече са направили доста за намаляване и управление на шума. Някои от примерите включват замяна на старите павирани пътища с по-гладки асфалтови с ниско ниво на шум, намаляване на разрешената скорост, препроектиране на пътищата и модернизиране на влаковете с безшумни спирачки.

За да се постигне целта за нулево замърсяване, е важно ограничаването на шума при източника. Това включва намаляване на шума от превозни средства и гуми или шлифоване на релсите от железниците; или подобряване на процедурите за кацане и излитане на самолети.

Отделните мерки няма да са достатъчни: необходимо е също така по-добро градско и транспортно планиране и много по-малко автомобилно движение по пътищата в големите градове. Повишаването на осведомеността и насърчаването на хората да използват по-безшумни видове транспорт като колоездене и ходене пеша също може да е от полза.

Много градове и региони са въвели и т.нар. тихи зони, повечето от които са паркове и други зелени пространства, където хората могат да избягат от градския шум. В доклада на ЕАОС от 2020 г относно шума се казва, че трябва да се работи повече за създаване и защита на тихи зони извън градовете и за подобряване на достъпа на хората до такива местав града.

Фигура 1. Избрани мерки за намаляване на шума от транспорта

Източник: Въз основа на фигура 1 в информационния документ на ЕАОС „Перспективи до 2030 г. — Може ли броят на хората, засегнати от шума от транспорта, да бъде намален с 30 %?“

 

Накратко: шумово замърсяване

  • Шумовото замърсяване на околната среда е все по-голям проблем. Транспортните средства като автомобили, самолети и влакове са най-големите виновници за това.
  • Като цяло около 20 % от населението на Европа е изложено на въздействието на дългосрочен шум, който вреди на здравето.
  • Планът за действие за нулево замърсяване си поставя амбициозна цел за справяне с шумовото замърсяване, но е малко вероятно целта му да бъде постигната в срок. Необходими са повече усилия.

 

Какво мога да направя?

  • Преминаване от използване на автомобил към активни начини за придвижване, например ходене пеша или колоездене. При управление на превозно средство да се обръща внимание на стила на шофиране и да се обмисли възможността за преминаване към електрическо превозно средство.
  • Търсете зелени и сини пространства или излезте сред природата, за да си починете от шума.
  • Проверявайте нивата на шума там, където живеете чрез Службата за наблюдение и информация относно шума в Европа (NOISE) на ЕАОС.

Permalinks

Geographic coverage

Temporal coverage

Действия към документ