следващ
предишен
елементи

Сигнали на ЕИП 2022 г - Поддържане на курса за устойчива Европа

Смяна на език
Страница Последна промяна 29-08-2023
1 min read
„Сигнали на ЕАОС за 2022 г.“ разглежда в широк план енергетиката и устойчивостта в Европа, която се възстановява от пандемията от COVID-19, изправена е пред войната в Украйна и се ангажира с амбициозни цели за опазване на климата, природата и здравето на хората.

Нахлуването на Русия в Украйна не промени реалността нито на климатичната криза, нито на увреждането на природата, но добави още едно измерение към усилията на Европа да направи енергийната ни система по-устойчива.

Изграждането на устойчива енергийна система за Европа изисква време и решенията, които ще вземем сега, ще определят възможностите ни за десетилетия напред. Това важи особено за скъпата енергийна инфраструктура. При сегашните обстоятелства Европа трябва да реагира бързо, но и в правилната посока, за да избегне блокиране на решения, които не са съвместими с това, което искаме да предадем на бъдещите поколения.

Hans Bruyninckx


"Кризите по отношение на климата и биоразнообразието също са свързани по много начини. Може би най-важното е, че и двете в крайна сметка са причинени от неустойчиви системи на производство и потребление, включително от това колко и как добиваме и използваме енергия.
"

 Hans Bruyninckx 
изпълнителен директор на ЕАОС

Прочетете редакцията

 

 

EEA’s information systems on climate and energy

  • Climate and energy in the EU: Provides direct access to data and analysis on key areas for achieving climate neutrality, based mainly on official information submitted by European countries to the European Environment Agency.
  • ClimateADAPT: Aims to support Europe in adapting to climate change helping users to access and share data and information.

 

Докладът „Сигнали“ на ЕАОС е ежегодна, лесна за четене публикация от кратки статии, в които се разглеждат важни въпроси във връзка с околната среда и климата. В последните доклади „Сигнали“ на ЕАОС са разгледани темите за природа (2021 г.)нулево замърсяване (2020 г.), почва (2019 г.), вода (2018 г.) и.


Help us improve EEA Signals: 3-minute feedback survey

© Cover image source: Raphael Quin, Well with Nature /EEA

Identifiers

EEA Web report no. 04/2022
Title: EEA Signals 2022: Staying on course for a sustainable Europe
HTML - TH-AP-22-001-EN-Q - ISBN 978-92-9480-513-3 - ISSN 2443-7662 - doi: 10.2800/721928

Permalinks

Geographic coverage

Тагове

категории:
категории: signals, signals 2022
Действия към документ