Моделиране на бъдещето на енергетиката в Европа: чиста, интелигентна и възобновяема енергия

Смяна на език
Страница Последна промяна 12-12-2017
1 min read
Ежегодното издание на Европейската агенция по околна среда (ЕАОС) „Сигнали“ представя актуални въпроси за дебата относно околната среда, които са от интерес и за широката общественост. Основната тема на „Сигнали 2017“ е енергията.

(c) Dimitri Anikin / Flickr

(c) Dimitri Anikin / Flickr

Качеството на нашия живот зависи, наред с другото, от надеждните доставки на енергия на достъпна цена. За да добиваме по-голяма част от енергията, която използваме, ние продължаваме да горим изкопаеми горива, а по един или друг начин, този процес има поражения върху всички нас. При изгарянето, в атмосферата се освобождават замърсители на въздуха, които вредят на нашето здраве. Също така се освобождават парникови газове, които допринасят за изменението на климата. Намираме се на важен кръстопът — от една страна, отрицателните въздействия от настоящите ни решения по отношение на енергията, а от друга, възможностите, предлагани от източниците на чиста енергия. В „Сигнали 2017“ се разглежда преходът на Европа към чиста, интелигентна и възобновяема енергия.

 

Статии 

Title:   Сигнали 2017 г., ЕАОС -Моделиране на бъдещето на енергетиката в Европа: чиста, интелигентна и възобновяема енергия


Linguistic version

Media/Volume

Catalogue number

ISSN

DOI

BG

HTML/Volume_01

TH-AP-17-001-BG-Q

2443-7441

10.2800/04900                         

Свързано съдържание

Новини и и статии

Related infographics

Енергия и ограничаване на последиците от климатичните промени Енергия и ограничаване на последиците от климатичните промени В световен мащаб използването на енергия е основната причина за образуването на емисии на парникови газове вследствие на човешката дейност. Около две трети от световните емисии на парникови газове са свързани с изгарянето на изкопаеми горива за енергия, използвана за отопление, електричество, транспорт и индустриални дейности. Парижкото споразумение залага на дългосрочно ограничаване на повишаването на средната глобална температура с не повече от 2 °С в сравнение с нивата преди началото на индустриализацията, като в същото време поставя като цел да се ограничи това увеличение до 1,5 C. Научните изследвания показват, че, за да има по-голяма вероятност от ограничаване на покачването на средната температура до 2 °C, глобалните емисии трябва да достигнат върхови стойности през 2020 г. и след това да започнат да намаляват. През 2050 г. глобалните емисии трябва да бъдат с 40-70 % по-малко, отколкото през 2010 г., и трябва да спаднат до стойности близки до нулата — или по-малко, до 2100 г.

Свързани публикации

Temporal coverage

Действия към документ
категории:
Help us build a better climate and energy portal

We are looking at ways to keep you informed about the most important data and developments about climate and energy in the EU.

Help us by taking this survey!

Абонаменти
Абонамент да получавате нашите доклади (печатни и/или електронни) и тримесечни електронни бюлетини.
Следвайте ни
 
 
 
 
 
Европейската агенция по околна среда (ЕАОС)
Kongens Nytorv 6
1050 Copenhagen K
Denmark
Телефон: +45 3336 7100