следващ
предишен
елементи

Сигнали 2018 г., ЕАОС - Водата е живот

Смяна на език
Страница Последна промяна 29-08-2023
1 min read
Европейските реки, езера и морета са подложени на натиск от замърсяване, прекомерна експлоатация и изменение на климата. Как можем да осигурим устойчиво използване на този жизненоважен ресурс?

(c) G. Karadeniz

 

Статии

Did you read Signals 2018? Please take the feedback survey.
Check your knowledge of water in Europe: Take the Quiz! 

Title: Signals 2018 - Water is life

Linguistic version

Media/Volume

Catalogue number

ISSN

DOI

EN

HTML/Volume_01

TH-AP-18-001-EN-Q

2443-7662

10.2800/52469

Permalinks

Geographic coverage

Temporal coverage

Тагове

категории:
категории: signals2017
Действия към документ