Моделиране на бъдещето на енергетиката в Европа: чиста, интелигентна и възобновяема енергия

Смяна на език
Страница Последна промяна 16-11-2018
1 min read
Ежегодното издание на Европейската агенция по околна среда (ЕАОС) „Сигнали“ представя актуални въпроси за дебата относно околната среда, които са от интерес и за широката общественост. Основната тема на „Сигнали 2017“ е енергията.

(c) Dimitri Anikin / Flickr

(c) Dimitri Anikin / Flickr

Качеството на нашия живот зависи, наред с другото, от надеждните доставки на енергия на достъпна цена. За да добиваме по-голяма част от енергията, която използваме, ние продължаваме да горим изкопаеми горива, а по един или друг начин, този процес има поражения върху всички нас. При изгарянето, в атмосферата се освобождават замърсители на въздуха, които вредят на нашето здраве. Също така се освобождават парникови газове, които допринасят за изменението на климата. Намираме се на важен кръстопът — от една страна, отрицателните въздействия от настоящите ни решения по отношение на енергията, а от друга, възможностите, предлагани от източниците на чиста енергия. В „Сигнали 2017“ се разглежда преходът на Европа към чиста, интелигентна и възобновяема енергия.

 

Статии



 

Title:   Сигнали 2017 г., ЕАОС -Моделиране на бъдещето на енергетиката в Европа: чиста, интелигентна и възобновяема енергия


Linguistic version

Media/Volume

Catalogue number

ISSN

DOI

BG

HTML/Volume_01

TH-AP-17-001-BG-Q

2443-7441

10.2800/04900                         

Свързано съдържание

Новини и и статии

Related infographics

Енергия и ограничаване на последиците от климатичните промени Енергия и ограничаване на последиците от климатичните промени В световен мащаб използването на енергия е основната причина за образуването на емисии на парникови газове вследствие на човешката дейност. Около две трети от световните емисии на парникови газове са свързани с изгарянето на изкопаеми горива за енергия, използвана за отопление, електричество, транспорт и индустриални дейности. Парижкото споразумение залага на дългосрочно ограничаване на повишаването на средната глобална температура с не повече от 2 °С в сравнение с нивата преди началото на индустриализацията, като в същото време поставя като цел да се ограничи това увеличение до 1,5 C. Научните изследвания показват, че, за да има по-голяма вероятност от ограничаване на покачването на средната температура до 2 °C, глобалните емисии трябва да достигнат върхови стойности през 2020 г. и след това да започнат да намаляват. През 2050 г. глобалните емисии трябва да бъдат с 40-70 % по-малко, отколкото през 2010 г., и трябва да спаднат до стойности близки до нулата — или по-малко, до 2100 г.

Свързани публикации

Temporal coverage

Действия към документ
категории:
Европейската агенция по околна среда (ЕАОС)
Kongens Nytorv 6
1050 Copenhagen K
Denmark
Телефон: +45 3336 7100