Въздействие от изменението на климата в европейските региони

Смяна на език
Infographic
Prod-ID: INF-88-bg
Публикуван 21-11-2018 Последна промяна 23-11-2018

Geographic coverage

Temporal coverage

Действия към документ
категории: ,
Европейската агенция по околна среда (ЕАОС)
Kongens Nytorv 6
1050 Copenhagen K
Denmark
Телефон: +45 3336 7100