Miljösignaler 2017 Europas framtida energiförsörjning: ren, smart och förnybar

Ändra språk
Sida Senast ändrad 2018-11-14
2 min read
Miljösignaler publiceras av Europeiska miljöbyrån varje år och innehåller ögonblicksbilder av olika intressanta områden både för den miljöpolitiska debatten och för den bredare allmänheten. Miljösignaler 2017 har fokus på energi. Vår livskvalitet är bland annat beroende av säker tillgång till energi till ett överkomligt pris. Vi använder fortfarande fossila bränslen till större delen av den energi vi använder och förbränningen av fossila bränslen påverkar oss alla på ett eller annat sätt. Den gör att luftföroreningar släpps ut i atmosfären och skadar vår hälsa. Den leder också till utsläpp av växthusgaser och bidrar till klimatförändringarna. Vi befinner oss vid ett vägskäl: på ena sidan har vi de negativa konsekvenserna av våra nuvarande energival och på andra sidan de möjligheter som rena energikällor erbjuder. I Miljösignaler 2017 tittar vi på Europas omställning till ren, smart och förnybar energi.

(c) Dimitri Anikin / Flickr

 

Articles

  

Cover Image

 

Title:  Miljösignaler 2017 Europas framtida energiförsörjning: ren, smart och förnybar


Linguistic version

Media/Volume

Catalogue number

ISSN

DOI

SV

HTML/Volume_01

 TH-AP-17-001-SV-Q  

      2443-7654   

     10.2800/674603     


Relaterat innehåll

Nyheter och artiklar

Related infographics

Publikationer inom samma område

Temporal coverage

Dokumentåtgärder
Insorterad under
Europeiska miljöbyrån (EEA)
Kongens Nytorv 6
1050 Köpenhamn K
Danmark
Telefon +45 3336 7100