nästa
föregående
poster

EES-signaler 2022 - Ledare: Hålla kursen mot ett hållbart Europa

Ändra språk
Sida Senast ändrad 2023-08-29
2 min read
I Europeiska miljöbyråns miljösignaler 2022 ges en bred översikt av energi och hållbarhet i ett Europa som återhämtar sig från covid-19-pandemin, som ställts inför ett krig i Ukraina och som har satt upp ambitiösa mål för skydd av klimatet, naturen och människors hälsa.

Rysslands invasion av Ukraina har inte ändrat de faktiska förhållandena bakom klimatkrisen eller miljöförstöringen, men har bidragit med ännu en dimension till Europas insatser för att göra våra energisystem mer hållbara.

Det tar tid att bygga upp ett hållbart energisystem för Europa, och de beslut vi fattar i dag kommer att definiera våra alternativ många årtionden framöver. Detta gäller särskilt för dyra energiinfrastrukturer. Med tanke på de rådande omständigheterna måste Europa reagera både snabbt och i rätt riktning för att inte låsa in sig i lösningar som inte är förenliga med vad vi vill överlämna till kommande generationer.

Hans Bruyninckx


"Klimatkrisen och krisen för den biologiska mångfalden hänger också ihop på många sätt. Viktigast av allt är kanske att båda kriserna slutligen orsakas av ohållbara produktions- och konsumtionssystem, bl.a. i vilken omfattning och på vilket sätt vi utvinner och använder energi.
"

 Hans Bruyninckx 
verkställande direktör för Europeiska miljöbyrån 

Läs redaktionen

 

 

EEA’s information systems on climate and energy

  • Climate and energy in the EU: Provides direct access to data and analysis on key areas for achieving climate neutrality, based mainly on official information submitted by European countries to the European Environment Agency.
  • ClimateADAPT: Aims to support Europe in adapting to climate change helping users to access and share data and information.


Europeiska miljöbyråns (EEA) miljösignaler är en årlig, lättläst rapport som består av en serie korta artiklar om viktiga miljö- och klimatfrågor. Tidigare utgåvor av rapporten har behandlat natur (2021), nollförorening (2020)mark och jord (2019) och vatten (2018).


Help us improve EEA Signals: 3-minute feedback survey

© Cover image source: Raphael Quin, Well with Nature /EEA

Identifiers

EEA Web report no. 04/2022
Title: EEA Signals 2022: Staying on course for a sustainable Europe
HTML - TH-AP-22-001-EN-Q - ISBN 978-92-9480-513-3 - ISSN 2443-7662 - doi: 10.2800/721928

Permalinks

Geographic coverage

Taggar

Insorterad under
Insorterad under signals, signals 2022
Dokumentåtgärder