nästa
föregående
poster

Begränsningar av klimatförändringar

Europa är den kontinent i världen som värms upp snabbast, och klimatriskerna hotar dess energi- och livsmedelssäkerhet, ekosystem, infrastruktur, vattenresurser, finansiella stabilitet och folkhälsa. Enligt Europeiska miljöbyråns (EEA) bedömning, som publiceras i dag, har många av dessa risker redan nått kritiska nivåer och kunde bli katastrofala utan snabba och kraftfulla åtgärder.

Det finns ett ökande krav på att använda biomassa i EU, som medför konkurrens mellan användning av biomassa för biobaserade produkter inom sektorer som byggnads-, energi-, transport-, möbel- och textilindustrin, och att låta biomassa stå oberörd för att bevara naturen och binda koldioxid ur atmosfären. I Europeiska miljöbyråns (EEA) rapport, som offentliggörs i dag, betonas att det finns ett akut behov av att prioritera bland de olika roller som den europeiska gröna given förutser för användning av biomassa, framför allt eftersom det kan bli brist på biomassa i framtiden.

Utsläppen av växthusgaser minskade med två procent i hela EU förra året jämfört med 2021 års nivåer, enligt uppskattningar i Europeiska miljöbyråns (EEA) senaste rapport ”Trends and Projections” som publicerades idag. Trots de framsteg som gjorts i fråga om minskade utsläpp, förnybar energi och energieffektivitet, varnar man i rapporten för att det finns ett akut behov av snabbare åtgärder för att uppfylla EU:s ambitiösa klimat- och energimål.

Publicerad: 2023-11-04

Flera bedömningar från EEA visar på en mycket tydlig koppling mellan miljö och välbefinnande. Trots de framsteg som gjorts de senaste årtiondena fortsätter föroreningar och andra miljörisker att skada människors hälsa i Europa, medan förbättring av tillståndet för vår miljö och begränsning av klimatförändringarna kan ge både direkta och indirekta fördelar för alla i Europa.

Bläddra i katalogen

Dokumentåtgärder