nästa
föregående
poster

Begränsningar av klimatförändringar

Det finns ett ökande krav på att använda biomassa i EU, som medför konkurrens mellan användning av biomassa för biobaserade produkter inom sektorer som byggnads-, energi-, transport-, möbel- och textilindustrin, och att låta biomassa stå oberörd för att bevara naturen och binda koldioxid ur atmosfären. I Europeiska miljöbyråns (EEA) rapport, som offentliggörs i dag, betonas att det finns ett akut behov av att prioritera bland de olika roller som den europeiska gröna given förutser för användning av biomassa, framför allt eftersom det kan bli brist på biomassa i framtiden.

Utsläppen av växthusgaser minskade med två procent i hela EU förra året jämfört med 2021 års nivåer, enligt uppskattningar i Europeiska miljöbyråns (EEA) senaste rapport ”Trends and Projections” som publicerades idag. Trots de framsteg som gjorts i fråga om minskade utsläpp, förnybar energi och energieffektivitet, varnar man i rapporten för att det finns ett akut behov av snabbare åtgärder för att uppfylla EU:s ambitiösa klimat- och energimål.

Europas stadscentrum erbjuder sina invånare möjligheten att producera förnybar energi som prosumenter, enligt en briefing från Europeiska miljöbyrån (EEA) som gavs ut idag. Städer kan spela en central roll i Europas övergång till en koldioxidsnål framtid. Genom att underlätta stadsrelaterad prosumtion kan denna process påskyndas.

Publicerad: 2023-11-04

Flera bedömningar från EEA visar på en mycket tydlig koppling mellan miljö och välbefinnande. Trots de framsteg som gjorts de senaste årtiondena fortsätter föroreningar och andra miljörisker att skada människors hälsa i Europa, medan förbättring av tillståndet för vår miljö och begränsning av klimatförändringarna kan ge både direkta och indirekta fördelar för alla i Europa.

Bläddra i katalogen

Dokumentåtgärder