nästa
föregående
poster

Genomgång

Europeiska miljöbyråns miljösignaler 2023 – Hälsa och miljö i Europa

Ändra språk
Genomgång Publicerad 2023-11-04 Senast ändrad 2023-11-16
1 min read
Photo: © Esther Castillo, Well with Nature /EEA
Flera bedömningar från EEA visar på en mycket tydlig koppling mellan miljö och välbefinnande. Trots de framsteg som gjorts de senaste årtiondena fortsätter föroreningar och andra miljörisker att skada människors hälsa i Europa, medan förbättring av tillståndet för vår miljö och begränsning av klimatförändringarna kan ge både direkta och indirekta fördelar för alla i Europa.

Europeiska miljöbyråns miljösignaler 2023 ger en bred översikt över kopplingarna mellan hälsa och miljö i Europa. Rapporten innehåller artiklar om luftkvalitet, buller, vatten, klimatförändringar och kemikalier, liksom expertintervjuer om hur kemikalier kan göras säkrare samt den europeiska miljö- och hälsoatlasen.”Både när det gäller ekosystemens och människors hälsa är det betydligt billigare och mycket effektivare att förebygga skador än att reparera dem. Det är helt enkelt en god investering för framtiden.”

Leena Ylä-Mononen
Europeiska miljöbyråns verkställande direktör

Läs en ledarartikel

 

 

 

Europeiska miljöbyråns miljösignaler är en lättläst årlig rapport som består av en rad korta artiklar som undersöker viktiga miljö- och klimatfrågor. Europeiska miljöbyråns senaste rapporter om miljösignaler har undersökt energi (2022), naturen (2021), nollförorening (2020), jord (2019) och vatten (2018).

 


Hjälp oss att förbättra Europeiska miljöbyråns miljösignaler: Tre minuter lång enkät för återkoppling

© Cover image source: Esther Castillo, Well with Nature /EEA

Identifiers

EEA Web report no. 02/2022
Title: EEA Signals 2023: Health and environment in Europe
HTML - TH-AP-23-001-EN-Q - ISBN 978-92-9480-579-9 - ISSN 2443-7662 - doi: 10.2800/567440
Disclaimer

The country assessments are the sole responsibility of the EEA member and cooperating countries supported by the EEA through guidance, translation and editing.

Permalinks

Geographic coverage

Temporal coverage

Taggar

Dokumentåtgärder