nästa
föregående
poster

Anpassning till klimatförändringen

Europa är den kontinent i världen som värms upp snabbast, och klimatriskerna hotar dess energi- och livsmedelssäkerhet, ekosystem, infrastruktur, vattenresurser, finansiella stabilitet och folkhälsa. Enligt Europeiska miljöbyråns (EEA) bedömning, som publiceras i dag, har många av dessa risker redan nått kritiska nivåer och kunde bli katastrofala utan snabba och kraftfulla åtgärder.

I år har vi upplevt värmeböljor av aldrig tidigare skådat slag, och de utgör i dagsläget den främsta klimatrelaterade hälsorisken för Europas befolkning. Värmen har redan lett till mängder av sjukdoms- och dödsfall. Antalet drabbade personer kommer bara att öka om vi inte vidtar mer avancerade åtgärder för att anpassa oss till klimatförändringarna och mildra dess effekter. Enligt en rapport som Europeiska miljöbyrån (EEA) publicerade idag kan åtgärdsplaner för värmerelaterad hälsa, stadsförgröning, förbättrad byggteknik och ändrade arbetstider bidra till ett bättre skydd för samhällets mest utsatta grupper.

Publicerad: 2023-11-04

Flera bedömningar från EEA visar på en mycket tydlig koppling mellan miljö och välbefinnande. Trots de framsteg som gjorts de senaste årtiondena fortsätter föroreningar och andra miljörisker att skada människors hälsa i Europa, medan förbättring av tillståndet för vår miljö och begränsning av klimatförändringarna kan ge både direkta och indirekta fördelar för alla i Europa.

Bläddra i katalogen

Insorterad under climate change adaptation
Dokumentåtgärder