Anpassning till klimatförändringen

Ändra språk

Klimatförändringen sker nu och förväntas fortsätta: temperaturerna stiger, regnmönster ändras, is och snö smälter och havsnivån stiger. Extrema väder- och klimatrelaterade händelser som leder till faror som översvämningar och torka kommer att bli vanligare och intensivare i många regioner. Konsekvenserna och sårbarheten för ekosystem, ekonomiska sektorer och människors hälsa och välbefinnande skiljer sig i Europa. Även om de globala insatserna för att minska utsläppen visar sig vara effektiva är en viss klimatförändring oundviklig, och kompletterande åtgärder för att anpassa sig till dess effekter behövs. Mera

Bläddra i katalogen

Insorterad under
Prenumerationer
${Anmäl dig} för att få våra rapporter (i tryckt och/eller elektronisk form) och kvartalsvisa e-nyhetsbrev.
Följ oss