następne
poprzednie
pozycje

Briefing

Sygnały EEA 2023 – Zdrowie i środowisko w Europie

Zmień język:
Briefing Opublikowane 2023-11-07 Ostatnio modyfikowane 2023-11-16
1 min read
Photo: © Esther Castillo, Well with Nature /EEA
W kilku ocenach EEA związek między środowiskiem a dobrostanem jest bardzo wyraźny. Pomimo postępów poczynionych w ostatnich dziesięcioleciach zanieczyszczenie i inne ryzyka środowiskowe nadal szkodzą zdrowiu ludzi w Europie, podczas gdy poprawa stanu naszego środowiska i łagodzenie zmiany klimatu może przynieść zarówno bezpośrednie, jak i pośrednie korzyści dla wszystkich w Europie.

Sygnały EEA 2023 zawierają szeroki przegląd powiązań między zdrowiem a środowiskiem w Europie. Dokument zawiera artykuły dotyczące jakości powietrza, zanieczyszczenia hałasem, wody, zmiany klimatu i chemikaliów, a także wywiady z ekspertami na temat zwiększenia bezpieczeństwa chemikaliów oraz Europejskiego Atlasu Środowiska i Zdrowia."Zarówno w przypadku zdrowia ekosystemu, jak i zdrowia ludzi znacznie taniej i skuteczniej jest zapobiegać szkodom niż je naprawiać. Jest to po prostu dobra inwestycja na przyszłość.
"

 Leena Ylä-Mononen
Dyrektor wykonawczy EEA

Przeczytaj artykuł wstępny

 

 

 

„Sygnały EEA” to coroczna, przystępna w odbiorze publikacja, która zawiera krótkie artykuły dotyczące kluczowych zagadnień związanych ze środowiskiem i klimatem. Ostatnie raporty Sygnałów EEA dotyczyły energii (2022), przyrody (2021), zerowego zanieczyszczenia (2020), gleby (2019) i wody (2018).

 


Pomóż nam ulepszyć Sygnały EEA: 3-minutowa ankieta zwrotna

© Cover image source:  Esther Castillo, Well with Nature /EEA

Identifiers

EEA Web report no. 02/2022
Title: EEA Signals 2023: Health and environment in Europe
HTML - TH-AP-23-001-EN-Q - ISBN 978-92-9480-579-9 - ISSN 2443-7662 - doi: 10.2800/567440
Disclaimer

The country assessments are the sole responsibility of the EEA member and cooperating countries supported by the EEA through guidance, translation and editing.

Permalinks

Geographic coverage

Temporal coverage

Akcje Dokumentu