następne
poprzednie
pozycje

Przystosowanie się do zmiany klimatu

Europa jest najszybciej ocieplającym się kontynentem na świecie, a zagrożenia klimatyczne mają wpływ na jej bezpieczeństwo energetyczne i żywnościowe, ekosystemy, infrastrukturę, zasoby wodne, stabilność finansową i zdrowie ludzi. Jak wynika z opublikowanej dziś oceny Europejskiej Agencji Środowiska (EEA), wiele z tych zagrożeń osiągnęło już poziom krytyczny i może mieć katastrofalne skutki, jeśli nie zostaną podjęte pilne i zdecydowane działania.

Niespotykane dotąd fale upałów – takie jak w tym roku – stanowią dla zdrowia ludności Europy największe bezpośrednie zagrożenie związane z klimatem. Fale upałów już są przyczyną wielu zgonów i chorób. Problem ten będzie się pogłębiać, jeśli nie zostaną podjęte kolejne działania służące przystosowaniu się do zmiany klimatu i łagodzeniu jej skutków. Według opublikowanego dziś raportu Europejskiej Agencji Środowiska (EEA) środki takie jak: plany działania na rzecz ochrony zdrowia przed upałem, zazielenianie miast, lepsze projektowanie budynków i dostosowanie czasu pracy mogą przyczynić się do skuteczniejszej ochrony najbardziej narażonych grup społecznych.

Opublikowane: 2023-11-07

W kilku ocenach EEA związek między środowiskiem a dobrostanem jest bardzo wyraźny. Pomimo postępów poczynionych w ostatnich dziesięcioleciach zanieczyszczenie i inne ryzyka środowiskowe nadal szkodzą zdrowiu ludzi w Europie, podczas gdy poprawa stanu naszego środowiska i łagodzenie zmiany klimatu może przynieść zarówno bezpośrednie, jak i pośrednie korzyści dla wszystkich w Europie.

Przeglądaj katalog

Akcje Dokumentu