następne
poprzednie
pozycje

Przystosowanie się do zmiany klimatu

Według opublikowanego dziś raportu Europejskiej Agencji Środowiska (EEA) zmiana klimatu zwiększa częstotliwość występowania powodzi i suszy oraz obniża jakość wody, stanowiąc coraz większe zagrożenie dla naszego zdrowia. Pilnie potrzebne jest szybsze wdrażanie i skuteczniejsza koordynacja starań rządów, organów zajmujących się gospodarką wodną i świadczeniodawców opieki zdrowotnej w celu zapobiegania negatywnym skutkom zdrowotnym i ich ograniczania.

Europa jest najszybciej ocieplającym się kontynentem na świecie, a zagrożenia klimatyczne mają wpływ na jej bezpieczeństwo energetyczne i żywnościowe, ekosystemy, infrastrukturę, zasoby wodne, stabilność finansową i zdrowie ludzi. Jak wynika z opublikowanej dziś oceny Europejskiej Agencji Środowiska (EEA), wiele z tych zagrożeń osiągnęło już poziom krytyczny i może mieć katastrofalne skutki, jeśli nie zostaną podjęte pilne i zdecydowane działania.

Opublikowane: 2023-11-07

W kilku ocenach EEA związek między środowiskiem a dobrostanem jest bardzo wyraźny. Pomimo postępów poczynionych w ostatnich dziesięcioleciach zanieczyszczenie i inne ryzyka środowiskowe nadal szkodzą zdrowiu ludzi w Europie, podczas gdy poprawa stanu naszego środowiska i łagodzenie zmiany klimatu może przynieść zarówno bezpośrednie, jak i pośrednie korzyści dla wszystkich w Europie.

Przeglądaj katalog

Akcje Dokumentu