następne
poprzednie
pozycje

Sygnały EEA 2021 - Przyroda Europy

Zmień język:
Strona Ostatnio modyfikowane 2023-08-29
1 min read
Dlaczego potrzebujemy dziś stanowczych działań, aby chronić przyrodę? Jaka jest stawka i jak możemy stawić czoła kryzysowi różnorodności biologicznej?

Sygnały EEA” to coroczna przystępna w odbiorze publikacja, która zawiera krótkie artykuły dotyczące kluczowych zagadnień związanych ze środowiskiem i klimatem. Ostatnie raporty z tej serii były poświęcone ograniczeniu emisji zanieczyszczeń (2020), glebie (2019),.wodzie (2018).oraz energii (2017).

 

Od redakcji — Wartość środowiska naturalnego

Hans Bruyninckx


"Niemniej jednak wartość środowiska naturalnego wykracza poza usługi, które świadczy nam ono bezpośrednio. Przyroda ma również wartość kulturową, ponieważ tworzy kontekst naszego istnienia jako ludzi i zapewnia nam niezbędne warunki do zachowania dobrego zdrowia fizycznego i psychicznego, a także emocjonalnej i duchowej równowagi."

 Hans Bruyninckx 
výkonný ředitel EEA

 

 

 

Najnowszy raport EEA „Stan przyrody w UE” zawiera alarmujące wyniki z okresu sprawozdawczego 
2013–2018. Wiele gatunków i siedlisk przyrodniczych w Europie czeka niepewna przyszłość — 
chyba że podjęte zostaną działania pozwalające odwrócić tę sytuację.

 

 Explore all infographics

Test your knowledge: Signals quiz

Help us improve EEA Signals: 3-minute feedback survey

Systemy informacyjne EEA dotyczące przyrody

BISE — System Informacji o Różnorodności Biologicznej w Europie: jest źródłem danych i informacji na temat bioróżnorodności w Europie.

FISE — System Informacji o Lasach w Europie: służy wymianie informacji w zakresie środowiska leśnego Europy, jego stanu i rozwoju.

WISE — System Informacji o Wodach w Europie: daje dostęp do informacji na temat kwestii dotyczących wód; zawiera zasoby informacji dotyczące zarówno środowiska słodkowodnego, jak i morskiego.

 

Identifiers

Title: Sygnały EEA 2021: Przyroda Europy
HTML - TH-AP-21-001-PL-Q - ISBN 978-92-9480-451-8 - ISSN 2443-7603 - doi: 10.2800/194177
PDF - TH-AP-21-001-PL-N - ISBN 978-92-9480-453-2 - ISSN 2443-7603 - doi: 10.2800/68426

Permalinks

Geographic coverage

Tagi

w kategorii:
w kategorii: signals, signals2021
Akcje Dokumentu