volgende
vorige
items

EEA Signalen 2021 - De natuur van Europa

Taal wijzigen:
Pagina Laatst gewijzigd 29-08-2023
1 min read
Waarom hebben we nu doortastende maatregelen nodig om de natuur te beschermen? Wat staat er op het spel en hoe kunnen we de biodiversiteitscrisis aanpakken?

EEA Signalen is een jaarlijkse, makkelijk leesbare publicatie, bestaande uit een reeks korte artikelen, waarin wordt ingegaan op belangrijke kwesties met betrekking tot het milieu en het klimaat. In recente EEA Signalen is gekeken naar vervuiling naar nul (2020), bodem (2019), water (2018) en energie (2017).

 

Van de redactie - De waarde van de natuur

Hans Bruyninckx


"Maar de waarde van de natuur gaat verder dan de rechtstreekse diensten die de natuur ons biedt. De natuur heeft ook culturele waarde en vormt de achtergrond van ons bestaan als mens en voorziet daarmee in de voorwaarden voor een goede lichamelijke en geestelijke gezondheid en voor emotioneel en spiritueel welzijn."

 Hans Bruyninckx 
Uitvoerend directeur EEA

 

 

 

Het meest recente EEA-verslag over de stand van de natuur in de EU laat alarmerende resultaten 
zien voor de verslagperiode 2013-2018. Veel soorten en habitats in Europa staan voor een 
onzekere toekomst, tenzij er dringend actie wordt ondernomen om het tij te keren.

 

 Explore all infographics

Test your knowledge: Signals quiz

Help us improve EEA Signals: 3-minute feedback survey

Informatiesystemen van het EEA over de natuur

BISE — Biodiversiteitsinformatiesysteem voor Europa: de belangrijkste bron van gegevens en informatie over biodiversiteit in Europa.

FISE — Bosinformatiesysteem voor Europa: een toegangspunt voor het delen van informatie met de bosgemeenschap over het Europese bosmilieu, de toestand en de ontwikkeling ervan

WISE — Waterinformatiesysteem voor Europa: de Europese informatietoegangspoort voor waterkwesties. Het bevat informatiebronnen over zowel zoetwater- als mariene omgevingen.

 

Identifiers

Title: EEA Signalen 2021 - De natuur van Europa
HTML - TH-AP-21-001-NL-Q - ISBN 978-92-9480-439-6 - ISSN 2443-7581 - doi: 10.2800/485409
PDF - TH-AP-21-001-NL-N - ISBN 978-92-9480-436-5 - ISSN 2443-7581 - doi: 10.2800/909770

Permalinks

Geographic coverage

Tags

gearchiveerd onder:
gearchiveerd onder: signals, signals2021
Documentacties