volgende
vorige
items

EEA Signalen 2020: Vervuiling naar nul in Europa

Taal wijzigen:
Pagina Laatst gewijzigd 29-08-2023
2 min read
Wat is vervuiling? Waar komt het vandaan? Welke gevolgen heeft vervuiling voor het milieu en wat zijn de gevolgen ervan voor de gezondheid van mensen? Hoe kan Europa vervuiling, in lijn met de ambitie van de Europese Green Deal, tot nul terugbrengen? EEA Signalen 2020 kijkt naar vervuiling door verschillende brillen, in het kader van de werkzaamheden van het Agentschap en de EU-wetgeving.

Van de redactie - Vervuiling naar nul in Europa

Hans Bruyninckx


"Voor het eerst in de moderne geschiedenis beschikken we over de middelen om warmte en elektriciteit op te wekken, ons te verplaatsen en voedsel te verbouwen zonder schadelijke vervuiling. We hoeven niet langer te aanvaarden dat voor mens en milieu schadelijke vervuiling een onvermijdelijk nevenproduct van vooruitgang is."

 Hans Bruyninckx 
Uitvoerend directeur EEA

Wat is vervuiling? Waar komt het vandaan? Welke gevolgen heeft vervuiling voor het milieu en wat zijn de gevolgen ervan voor de gezondheid van mensen? Hoe kan Europa vervuiling, in lijn met de ambitie van de Europese Green Deal, tot nul terugbrengen? EEA Signalen 2020 kijkt naar vervuiling door verschillende brillen, in het kader van de werkzaamheden van het Agentschap en
de EU-wetgeving.

 

 

 

Professor Geert Van Calster 

Universiteit Leuven

Vraaggesprek - De aanpak van milieurisico’s voor de gezondheid

Francesca Racioppi

 

Hoofd van het Europees Centrum voor Milieu en Gezondheid van de WGO 

 

Wat is verontreiniging?

Verontreiniging verandert een medium zoals lucht, water of bodem op een manier die schadelijk kan zijn voor mensen of de natuur. Verschillende soorten verontreinigende stoffen omvatten chemicaliën, stof, geluid en straling. Deze verontreinigende stoffen hebben veel verschillende bronnen. Sommige van deze bronnen zijn diffuse bronnen, zoals vervoer of landbouw, terwijl andere verband houden met een specifieke plaats, zoals een fabriek of elektriciteitscentrale. Verontreinigende stoffen die op één punt vrijkomen, kunnen plaatselijke schade veroorzaken, maar kunnen zich ook over grote afstanden verspreiden. EMA Signalen 2020 bekijkt verontreiniging door verschillende lenzen die verband houden met de werkzaamheden van het EMA en de EU-wetgeving.

Identifiers

Title: EEA Signals 2020: Towards zero pollution in Europe
PDF - TH-AP-20-669-NL-N - ISBN 978-92-9480-346-7 - ISSN 2443-7581- doi: 10.2800/43180
HTML - TH-AP-20-669-NL-Q - ISBN 978-92-9480-331-3 - ISSN 2443-7581
- doi: 10.2800/820690
The withdrawal of the United Kingdom from the European Union did not affect the production of this report. Data reported by the United Kingdom are included in all analyses and assessments contained herein, unless otherwise indicated.

Permalinks

Geographic coverage

Temporal coverage

Documentacties