dalje
prethodno
stavke

EEA SIGNALI 2020: Prema nultoj stopi onečišćenja u Europi

Promijenite jezik
Page Zadnja izmjena 2023-08-29
2 min read
Što je onečišćenje? Odakle dolazi? Kako onečišćenje utječe na okoliš i kako utječe na ljudsko zdravlje? Kako Europa može krenuti prema nultoj stopi onečišćenja, u skladu s ciljevima Europskog zelenog plana? EEA Signali 2020 onečišćenje promatra iz različitih perpektiva povezanih sa radom Agencije i EU zakonodavstvom.

Riječ urednika - Prema nultoj stopi onečišćenja u Europi

Hans Bruyninckx


"Prvi put u modernoj povijesti imamo mogućnost ostvariti težnju da proizvodimo toplinsku i električnu energiju, krećemo se i uzgajamo hranu bez štetnog onečišćenja. Više ne trebamo prihvaćati onečišćenje koje utječe na ljude i okoliš kao neizbježni nusproizvod napretka."


 Hans Bruyninckx 
Izvršni direktor Europske agencije za okoliš

 

Što je onečišćenje? Odakle dolazi? Kako onečišćenje utječe na okoliš i kako utječe na ljudsko zdravlje? Kako Europa može krenuti prema nultoj stopi onečišćenja, u skladu s ciljevima Europskog zelenog plana? EEA Signali 2020 onečišćenje promatra iz različitih perpektiva povezanih sa radom Agencije i EU zakonodavstvom.

 Cover image © Marco Gon, REDISCOVER Nature /EEA

 

 

Professor Geert Van Calster 

Sveučilište u Leuvenu

Francesca Racioppi 

Voditeljica Europskog centra za okoliš i zdravlje SZO

 

Što je onečišćenje?

Onečišćenje mijenja medije kao što su zrak, voda ili tlo na način koji može biti štetan za ljude ili prirodu. Različite vrste onečišćujućih tvari uključuju kemikalije, prašinu, buku i zračenje. Te onečišćujuće tvari potječu iz mnogo različitih izvora. Neki su od tih izvora raspršeni, kao što su promet ili poljoprivreda, dok su drugi povezani s određenim mjestom, kao što su tvornica ili elektrana. Onečišćujuće tvari koje se ispuštaju na jednoj točki mogu uzrokovati lokalnu štetu, ali se mogu prenositi i na velike udaljenosti. U izvješću EEA Signali 2020. onečišćenje se razmatra kroz različite aspekte povezane s radom Agencije i zakonodavstvom EU.

Identifiers

Title: EEA Signals 2020: Towards zero pollution in Europe
PDF - TH-AP-20-669-HR-N - ISBN 978-92-9480-338-2 - ISSN 2314-9507- doi:  10.2800/624126
HTML - TH-AP-20-669-HR-Q - ISBN 978-92-9480-327-6 - ISSN 2314-9507
- doi: 10.2800/54021
The withdrawal of the United Kingdom from the European Union did not affect the production of this report. Data reported by the United Kingdom are included in all analyses and assessments contained herein, unless otherwise indicated.

Permalinks

Geographic coverage

Temporal coverage

Radnje vezane za dokument