Oblikovanje prihodnosti energije v Evropi: čista, pametna in iz obnovljivih virov

Zmeniť jazyk
Stránka Posledná zmena 14. 11. 2018
3 min read
Európska environmentálna agentúra (EEA) každoročne vydáva magazín Signály, v ktorom predstavuje prehľad zaujímavých tém na diskusiu o životnom prostredí pre odbornú aj širokú verejnosť. Signály 2017 sú venované energii.

(c) Dimitri Anikin / Flickr

(c) Dimitri Anikin / Flickr

Kvalita nášho života okrem iného závisí od spoľahlivej dodávky energie za prijateľnú cenu. Takmer všetku energiu, ktorú používame, vyrábame spaľovaním fosílnych palív, čo nás rôznymi spôsobmi ovplyvňuje. Spaľovaním fosílnych palív sa uvoľňujú látky znečisťujúce ovzdušie, ktoré sú zdraviu škodlivé. Okrem toho sa uvoľňujú aj skleníkové plyny, ktoré vedú k zmene klímy. Prechádzame prelomovým obdobím od negatívneho vplyvu nášho súčasného výberu energie smerom k možnostiam, ktoré ponúka energia vyrobená z čistých zdrojov. Signály 2017 sa zameriavajú na prechod Európy smerom k čistej, inteligentnej a obnoviteľnej energii.

Články
Pozri predchádzajúce vydania.

 

Title:  SIGNÁLY EEA 2017 Formovanie budúcnosti energie v Európe: čistá, inteligentná a obnoviteľná


Linguistic version

Media/Volume

Catalogue number

ISSN

DOI

SK

            HTML/Volume_01           

TH-AP-17-001-SK-Q

2443-7638

10.2800/579166

Súvisiaci obsah

Novinky a články

Related infographics

Súvisiace publikácie

Temporal coverage

Akcie dokumentu
zahrnuté do:
Európska environmentálna agentúra (EEA)
Kongens Nytorv 6
1050 Kodaň
Dánsko
Telefón: +45 3336 7100