ďalej
späť
body

SIGNÁLY EEA 2020 - Európa na ceste k nulovému znečisteniu

Zmeniť jazyk
Stránka Posledná zmena 29. 08. 2023
2 min read
Čo je to znečistenie? Odkiaľ pochádza? Aký vplyv má znečistenie na životné prostredie a ako postihuje zdravie ľudí? Ako môže Európa dosiahnuť nulové znečistenie v súlade s ambíciou Európskej zelenej dohody? Signály EEA 2020 sa dívajú na znečistenie rôznou optikou súvisiacou s prácou agentúry a právnymi predpismi EÚ.

Úvodník - Európa na ceste k nulovému znečisteniu

Hans Bruyninckx


"Po prvý raz v modernej histórii máme prostriedky na dosiahnutie výroby tepla a elektriny, mobility a potravinárskej výroby bez škodlivého znečisťovania. Už nemusíme tolerovať znečisťovanie, ktoré postihuje ľudí a životné prostredie, ako nevyhnutný vedľajší produkt pokroku."

 Hans Bruyninckx 
Výkonný riaditeľ agentúry EEA

Čo je to znečistenie? Odkiaľ pochádza? Aký vplyv má znečistenie na životné prostredie a ako postihuje zdravie ľudí? Ako môže Európa dosiahnuť nulové znečistenie v súlade s ambíciou
Európskej zelenej dohody? Signály EEA 2020 sa dívajú na znečistenie rôznou optikou súvisiacou s prácou agentúry a právnymi predpismi EÚ.

 

 

 

Profesor Geert Van Calster 
Univerzita v Leuven

Francesca Racioppi

Vedúca Európskeho centra pre životné prostredie a zdravie Svetovej zdravotníckej organizácie 

 

Čo je znečisťovanie?

Znečisťovaním sa mení médium, ako napríklad vzduch, voda alebo pôda, takým spôsobom, že sa môžu stať škodlivými pre ľudí alebo prírodu. Medzi rôzne druhy znečisťovania patria chemikálie, prach, hluk a žiarenie. Tieto znečisťujúce látky pochádzajú z mnohých rôznych zdrojov. Niektoré z týchto zdrojov sú rozptýlené, ako napríklad doprava alebo poľnohospodárstvo. Ďalšie sa spájajú s konkrétnym miestom, napríklad závodom alebo elektrárňou. Znečisťujúce látky uvoľnené na jednom mieste môžu spôsobiť lokálne škody, ale môžu taktiež putovať na dlhé vzdialenosti. V správe Signály EEA 2020 sa pozerá na znečisťovanie rôznou optikou súvisiacou s prácou agentúry a právnymi predpismi EÚ.

 

Identifiers

Title: EEA Signals 2020: Towards zero pollution in Europe
PDF - TH-AP-20-669-SK-N - ISBN 978-92-9480-345-0 - ISSN 2443-7638- doi: 10.2800/569975
HTML - TH-AP-20-669-SK-Q - ISBN 978-92-9480-334-4 - ISSN 2443-7638
- doi: 10.2800/515058
The withdrawal of the United Kingdom from the European Union did not affect the production of this report. Data reported by the United Kingdom are included in all analyses and assessments contained herein, unless otherwise indicated.

Permalinks

Geographic coverage

Temporal coverage

Akcie dokumentu