ďalej
späť
body

Novinky

Na ceste k nulovému znečisteniu v Európe

Zmeniť jazyk
Novinky Publikované 21. 10. 2020 Posledná zmena 10. 02. 2023
2 min read
Photo: © Mark Caldon, REDISCOVER Nature/EEA
Čo je znečistenie a aký má vplyv na ľudí a životné prostredie? V Európe sa prijímajú opatrenia na zníženie znečistenia a Európska komisia v rámci Európskej zelenej dohody prezentovala ambíciu nulového znečistenia pre Európu. Nová správa, ktorú Európska environmentálna agentúra (EEA) dnes zverejnila, skúma problematiku znečisťovania v Európe z rôznych uhlov pohľadu a pozornosť venuje aj príležitostiam na odstránenie a zabránenie vzniku znečistenia.

Správa s názvom EEA Signals 2020 – Towards zero pollution in Europe (Signály EEA 2020 – Na ceste k nulovému znečisteniu v Európe) prináša prehľad znečistenia ovzdušia, vody a pôdy, ako aj ďalšie uhly pohľadu na túto problematiku, a to na základe už zverejnených informácií a údajov agentúry EEA.

V správe Signály EEA 2020 sa pozornosť venuje rôznym typom znečistenia a ich zdrojom. Predstavujú sa v nej opatrenia na zlepšenie kvality ovzdušia, ktoré by pozitívne vplývali na zdravie ľudí, hlavné tlaky na sladkovodné útvary a moria v Európe, ako aj skutočnosť, že znečistenie pôdy je stále rozšíreným a rastúcim problémom.

Táto správa obsahuje prehľad trendov v oblasti priemyselného znečisťovania a spôsobov, akým syntetické chemikálie a hluk v životnom prostredí ovplyvňujú zdravie Európanov. Rozhovor s Francescou Racioppi, vedúcou Európskeho centra pre životné prostredie a zdravie Svetovej zdravotníckej organizácie, ponúka hlbšiu analýzu vplyvov rôznych druhov znečistenia na ľudské zdravie. Profesor Geert Van Calster z Univerzity v Leuven vymenúva výhody a nedostatky tzv. zásady „znečisťovateľ platí“.

Európska komisia začiatkom tohto mesiaca uviedla svoj plán k akčnému plánu EÚ s názvom Towards a Zero Pollution Ambition for air, water and soil – building a Healthier Planet for Healthier People (Na ceste k dosiahnutiu ambície nulového znečistenia ovzdušia, vody a pôdy – budovanie zdravšej planéty pre zdravších ľudí). Tento plán, ku ktorému môže verejnosť do 29. októbra vyjadriť svoje pripomienky, opisuje plány EÚ na dosiahnutie nulového znečistenia prostredníctvom lepšej prevencie znečistenia, jeho nápravy, monitorovania a ohlasovania.

Správa Signály EEA je každoročne vydávaná a ľahko čitateľná publikácia, ktorá obsahuje sériu krátkych článkov o kľúčových otázkach súvisiacich so životným prostredím a klímou. Predchádzajúce nedávno zverejnené správy Signály EEA sa zameriavali na pôdu (2019), vodu (2018) a energiu (2017). 

Permalinks

Geographic coverage

Temporal coverage