nästa
föregående
poster

Nyheter

På väg mot nollförorening i Europa

Ändra språk
Nyheter Publicerad 2020-10-26 Senast ändrad 2023-02-10
1 min read
Photo: © Mark Caldon, REDISCOVER Nature/EEA
Vad är föroreningar och hur påverkar det oss och miljön? Europa vidtar åtgärder för att minska föroreningarna och som en del av den europeiska gröna given lägger kommissionen fram en nollföroreningsambition för Europa. I en ny rapport från Europeiska miljöbyrån (EEA) som publiceras idag behandlas utmaningen med föroreningar i Europa från olika vinklar, liksom utsikterna för att rena och förebygga föroreningar.

Europeiska miljöbyråns miljösignaler 2020 – På väg mot nollförorening i Europa” innehåller en översikt över luft-, vatten- och markföroreningar samt andra aspekter av ämnet som grundar sig på information och data från Europeiska miljöbyrån som publicerats tidigare.

”Europeiska miljöbyråns miljösignaler 2020” tar upp olika typer av föroreningar och deras källor. I rapporten presenteras åtgärder för att förbättra luftkvaliteten, vilket skulle förbättra människors hälsa., Den belyser också de största påfrestningarna på Europas sötvattensamlingar och hav och hur markföroreningar fortfarande är ett utbrett och växande problem.

Den ger en överblick av de industriella föroreningstrenderna och vilken påverkan syntetiska kemikalier och omgivningsbuller har på européernas hälsa. En intervju med Francesca Racioppi, huvudansvarig för WHO:s europeiska centrum för miljö och hälsa, går på djupet med vilka effekter olika typer av föroreningar har på hälsan. Professor Geert Van Calster från universitetet i Leuven diskuterar för- och nackdelarna med principen att förorenaren betalar.

Europeiska kommissionen lanserade sin färdplan tidigare den här månaden om en europeisk handlingsplan ”För en nollutsläppsambition för luft, vatten och mark – en friskare planet för friskare människor”. Färdplanen, som är öppen för synpunkter från allmänheten fram till den 29 oktober 2020, beskriver EU:s planer för att uppnå nollutsläpp genom bättre förebyggande, avhjälpande, övervakning och rapportering av föroreningar.

Europeiska miljöbyråns signalrapport är en årlig lättläst publikation som består av en serie korta artiklar om viktiga miljö- och klimatfrågor. Tidigare utgåvor av rapporten ”Europeiska miljöbyråns miljösignaler” har behandlat mark (2019), vatten (2018) och energi (2017). 

Permalinks

Geographic coverage

Temporal coverage

Topics