nästa
föregående
poster

Miljö och hälsa

Övergången till säkrare och mer hållbara kemikalier går framåt på vissa områden, men på andra ligger vi fortfarande i startgroparna. Denna slutsats dras i den första gemensamma Europaomfattande analysen av orsakerna till och effekterna av kemiska föroreningar, som Europeiska miljöbyrån (EEA) och Europeiska kemikaliemyndigheten (Echa) publicerar idag. Denna jämförande analys visar att det krävs mer arbete för att minska de skadliga ämnenas inverkan på människors hälsa och miljön.

Forskning visar att miljörisker ligger bakom en stor del av hjärt- och kärlsjukdomar, som är den vanligaste dödsorsaken i Europa. Europeiska miljöbyråns analys, som offentliggörs idag, ger insikt i sambandet mellan miljön och hjärt- och kärlsjukdomar. I analysen framhålls att åtgärder för att minska föroreningar, underlätta extrema temperaturer och andra miljörisker är ett kostnadseffektivt sätt att minska sjukdomsbördan, inklusive antalet hjärtinfarkter och strokeanfall.

I år har vi upplevt värmeböljor av aldrig tidigare skådat slag, och de utgör i dagsläget den främsta klimatrelaterade hälsorisken för Europas befolkning. Värmen har redan lett till mängder av sjukdoms- och dödsfall. Antalet drabbade personer kommer bara att öka om vi inte vidtar mer avancerade åtgärder för att anpassa oss till klimatförändringarna och mildra dess effekter. Enligt en rapport som Europeiska miljöbyrån (EEA) publicerade idag kan åtgärdsplaner för värmerelaterad hälsa, stadsförgröning, förbättrad byggteknik och ändrade arbetstider bidra till ett bättre skydd för samhällets mest utsatta grupper.

Bläddra i katalogen

Dokumentåtgärder