Miljö och hälsa

Ändra språk

En ren miljö är nödvändigt för människors hälsa och välmående. Sambandet mellan miljön och människors hälsa är dock mycket komplext och svårt att utvärdera. Det gör tillämpningen av försiktighetsprincipen särskilt värdefull. De mest kända hälsoeffekterna har att göra med omgivande luftföroreningar, dålig vattenkvalitet och otillräcklig renhållning. Farliga kemikaliers hälsoeffekter vet man mycket mindre om. Buller är en miljö- och hälsofråga som börjar diskuteras. Klimatförändringar, uttunning av ozonet i stratosfären, förlust av den biologiska mångfalden och markförstöring kan också påverka människors hälsa. Mera

Bläddra i katalogen

Prenumerationer
${Anmäl dig} för att få våra rapporter (i tryckt och/eller elektronisk form) och kvartalsvisa e-nyhetsbrev.
Följ oss