Miljö och hälsa

Ändra språk

En ren miljö är nödvändigt för människors hälsa och välmående. Sambandet mellan miljön och människors hälsa är dock mycket komplext och svårt att utvärdera. Det gör tillämpningen av försiktighetsprincipen särskilt värdefull. De mest kända hälsoeffekterna har att göra med omgivande luftföroreningar, dålig vattenkvalitet och otillräcklig renhållning. Farliga kemikaliers hälsoeffekter vet man mycket mindre om. Buller är en miljö- och hälsofråga som börjar diskuteras. Klimatförändringar, uttunning av ozonet i stratosfären, förlust av den biologiska mångfalden och markförstöring kan också påverka människors hälsa. Mera

Key facts and messages

Bläddra i katalogen

Help us build a better climate and energy portal

We are looking at ways to keep you informed about the most important data and developments about climate and energy in the EU.

Help us by taking this survey!

Prenumerationer
${Anmäl dig} för att få våra rapporter (i tryckt och/eller elektronisk form) och kvartalsvisa e-nyhetsbrev.
Följ oss
 
 
 
 
 
Europeiska miljöbyrån (EEA)
Kongens Nytorv 6
1050 Köpenhamn K
Danmark
Telefon +45 3336 7100