další
předchozí
položky

Novinky

Evropa směrem k nulovému znečištění

Změnit jazyk
Novinky Publikováno 26.10.2020 Poslední změna 10.02.2023
2 min read
Photo: © Mark Caldon, REDISCOVER Nature/EEA
Co je znečištění a jaký má vliv na nás a na naše životní prostředí? Evropa podniká kroky ke snížení znečištění, přičemž Evropská komise v rámci Zelené dohody pro Evropu navrhla pro Evropu cíl nulového znečištění. Dnes zveřejněná nová zpráva Evropské agentury pro životní prostředí (EEA) se zabývá z různých úhlů pohledu jak problémem znečištění v Evropě, tak i příležitostmi jejich odstranění a prevencí.

Zpráva nazvaná EEA Signály 2020 – Evropa směrem k nulovému znečištění přináší přehled znečištění ovzduší, vody a půdy a nabízí rovněž různé úhly pohledu na tuto problematiku podložené již dříve zveřejněnými informacemi a daty EEA.

Publikace „EEA Signály 2020“ se zabývá různými druhy znečištění a jejich zdroji. Zpráva představuje opatření, která by zlepšila kvalitu ovzduší, a zlepšila zdraví lidí, a upozorňuje na hlavní zátěže ovlivňující sladkovodní útvary a moře v Evropě a také na skutečnost, že znečištění půdy zůstává rozšířeným a stále závažnějším problémem.

Zpráva uvádí přehled trendů v průmyslovém znečištění a poukazuje na to, jak syntetické chemické látky a hluk ve venkovním prostředí ovlivňují zdraví Evropanů. V rozhovoru s Francescou Racioppi, vedoucí Evropského střediska pro životní prostředí a zdraví Světové zdravotnické organizace, jsou hlouběji analyzovány zdravotní dopady různých druhů znečištění. Profesor Geert Van Calster z Univerzity v Lovani hodnotí výhody a nedostatky zásady „znečišťovatel platí“.

Začátkem tohoto měsíce Evropská komise zahájila svůj plán postupu v rámci akčního plánu EU „Směrem k ambicióznímu cíli nulového znečištění ovzduší, vody a půdy – budování zdravější planety pro zdravější lidi“. Tento plán postupu, který je do 29. října k dispozici pro zpětnou vazbu veřejnosti, popisuje plány EU k dosažení nulového znečištění lepší prevencí, nápravou, monitorováním a reportováním zpráv o znečištění.

Zpráva „Signály EEA“ je každoročně vydávaná, snadno srozumitelná publikace tvořená řadou krátkých článků, která se zabývá klíčovými otázkami souvisejícími se životním prostředím a klimatem. Předchozí zprávy „Signály EEA“ se zaměřily na půdu (2019), vodu (2018) a energii (2017). 

Permalinks

Geographic coverage

Temporal coverage