neste
forrige
elementer

Nyheter

Veien mot et forurensningsfritt Europa

Endre språk
Nyheter Publisert 26.10.2020 Sist endret 10.02.2023
1 min read
Photo: © Mark Caldon, REDISCOVER Nature/EEA
Topics:
Hva er forurensning, og hvordan påvirker det menneskene og miljøet? I Europa blir det iverksatt tiltak for å redusere forurensningen, og som et ledd i “Europeisk grønn giv” fremmer Europakommisjonen en ambisjon om et forurensningsfritt Europa. En ny rapport fra Det europeiske miljøbyrået (EEA) som offentliggjøres i dag, ser nærmere på forurensningsutfordringen i Europa fra ulike vinkler og på mulighetene for å rydde opp i og forebygge forurensning.

Rapporten “EEA Miljøsignaler 2020 – Mot et forurensningsfritt Europa gir en oversikt over forurensningen av luft, vann og jordbunn og ser dessuten på problemstillingen fra andre vinkler med utgangspunkt i informasjon og data EEA har offentliggjort tidligere.

“EEA Miljøsignaler 2020” ser på ulike typer forurensning og kildene til disse. Rapporten presenterer tiltak for å bedre luftkvaliteten, noe som vil gi bedre folkehelse, og omtaler de viktigste truslene mot Europas ferskvannsforekomster og havområder samt hvordan jordforurensning fortsatt er et utbredt og økende problem.

Rapporten gir en oversikt over trendene når det gjelder industriforurensning, og hvordan syntetiske kjemikalier og utendørs støy påvirker folkehelsen i Europa. Et intervju med Francesca Racioppi, leder av WHOs europeiske senter for miljø og helse, går nærmere inn på helseeffektene av ulike typer forurensning. Professor Geert Van Calster fra Universitetet i Leuven drøfter fordelene og manglene ved prinsippet om at forurenseren betaler.

Tidligere denne måneden offentliggjorde Europakommisjonen sitt veikart for EUs handlingsplan “Mot et mål om luft, vann og jord uten forurensning – en friskere planet for friskere mennesker”. Veikartet, som har høringsfrist 29. oktober 2020, skisserer EUs plan for å bli kvitt all forurensning gjennom bedre forebygging, utbedring, overvåking og rapportering av forurensning.

EEA Miljøsignaler er en årlig, lettlest publikasjon som består av en serie korte artikler som ser nærmere på sentrale problemstillinger knyttet til miljø og klima. De siste EEA Miljøsignaler-rapportene har sett nærmere på jord (2019), vann (2018) og energi (2017). 

Permalinks

Geographic coverage

Temporal coverage

Topics

Topics: