следващ
предишен
елементи

Новини

Преминаване към нулево замърсяване в Европа

Смяна на език
Новини Публикуван 20-10-2020 Последна промяна 10-02-2023
1 min read
Photo: © Mark Caldon, REDISCOVER Nature/EEA
Какво представлява замърсяването и как се отразява върху нас и околната среда? Европа предприема действия за намаляване на замърсяването, а Европейската комисия предложи амбиция за нулево замърсяване в Европа като част от Европейския зелен пакт. Докладът на Европейската агенция по околна среда (ЕАОС), публикуван днес, разглежда от различни ъгли предизвикателството, свързано със замърсяването в Европа, , както и възможностите за почистване и предотвратяване на замърсяването.

Сигнали на ЕАОС за 2020 г. — към нулево замърсяване в Европа“ представя преглед на замърсяването на въздуха, водата и почвата, както и други аспекти на темата, въз основа на вече публикувана информация и данни от ЕАОС.

В доклада „Сигнали на ЕАОС за 2020 г.“ се разглеждат различните видове замърсяване и техните източници.  Представят се мерки за подобряване на качеството на въздуха, които биха подобрили здравето на хората, основните видове натиск върху сладководните басейни и моретата в Европа и как замърсяването на почвите все още е широко разпространен и нарастващ проблем.

В доклада се представят  тенденциите в промишленото замърсяване и въздействието на синтетичните химикали и шума в околната среда върху здравето на европейците. В интервю с Франческа Рациопи, която е ръководител на Европейския център за околна среда и здраве на Световната здравна организация, се задълбочава темата за последиците за здравето от различните видове замърсяване. Професор Геерт Ван Калстер от университета в Льовен обсъжда ползите и недостатъците на принципа „замърсителят плаща“.

По-рано този месец Европейската комисия стартира своята пътна карта за план за действие на ЕС „Към амбиция за нулево замърсяване на въздуха, водата и почвата — изграждане на по-здрава планета за по-здрави хора“. В пътната карта, която е отворена за обратна връзка от обществеността до 29 октомври 2020 г., се очертават плановете на ЕС за постигане на нулево замърсяване чрез по-добро предотвратяване, отстраняване, мониторинг и докладване на замърсяването.

Докладът на ЕАОС за сигналите е ежегодна, лесна за четене публикация, която се състои от поредица от кратки статии, в които се разглеждат ключови въпроси във връзка с околната среда и климата. Последните доклади на ЕАОС за сигнали разглеждаха почвата (2019 г.), водата (2018 г.) и енергетиката (2017 г.). 

Permalinks

Geographic coverage

Temporal coverage

Действия към документ