следващ
предишен
елементи

Околна среда и здраве

Безпрецедентните горещи вълни, каквито се наблюдават тази година, са най-голямата пряка заплаха за здравето на населението на Европа, свързана с климата. Горещите вълни вече са причина за множество смъртни случаи и заболявания. Тази тежест ще се увеличи, ако не се предприемат повече мерки за адаптиране и смекчаване на последиците от изменението на климата. Според публикуван днес доклад на Европейската агенция по околна среда (ЕАОС) плановете за действие при високи температури, озеленяването на градските райони, по-доброто проектиране на сградите и регулирането на работното време могат да допринесат за по-добра защита на най-уязвимите групи в обществото.

Около 18 милиона души страдат от дългосрочен дискомфорт заради шума от транспорта в Европейския съюз (ЕС). Действията на Европейската комисия за нулево замърсяване имат за цел до 2030 г. броят на хората, засегнати от шума от транспорта, да бъде намален с 30 % в сравнение с нивата от 2017 г. Според оценката на Европейската агенция за околна среда, публикувана днес, е малко вероятно тази цел да се постигне без допълнителни регулаторни или законодателни промени главно поради трудността да се намали големият брой хора, изложени на шум от движението по пътищата.

Качеството на въздуха в Европа продължава да се подобрява, а броят на хората, които умират или страдат от заболявания, предизвикани от замърсяването на въздуха, намалява. Според публикувания днес анализ на Европейската агенция по околна среда (ЕАОС) замърсяването на въздуха все още представлява най-големият риск за здравето, свързан с околната среда в Европа и са необходими по-амбициозни мерки, за да се изпълнят насоките на Световната здравна организация (СЗО), свързани със здравето.

Преглед на каталог

Действия към документ