Околна среда и здраве

Смяна на език

Чистата околна среда е от основна важност за човешкото здраве и благополучие. Взаимосвързаността между околната среда и човешкото здраве обаче е много сложна и е трудно се поддава на оценка. Това прави използването на принципа на превенция особено полезно. Най-добре познатите въздействия върху здравето са свързани със замърсяването на атмосферния въздух, лошото качество на водата и недостатъчното хигиенизиране. Много по-малко се знае за това как въздействат на здравето опасните химикали. Шумът е екологичен и здравен проблем с нарастваща важност. Изменението на климата, разрушаването на озона в стратосферата, загубата на биоразнообразие и деградацията на почвите също влияят на човешкото здраве. Повече

Преглед на каталог

Абонаменти
Абонамент да получавате нашите доклади (печатни и/или електронни) и тримесечни електронни бюлетини.
Следвайте ни