sonraki
önceki
öğeler

Haberler

Avrupa'da sıfır kirliliğe doğru ilerleme

Dili değiştir
Haberler Yayınlandı 21.10.2020 Son değiştirilme 10.02.2023
1 min read
Photo: © Mark Caldon, REDISCOVER Nature/EEA
Kirlilik nedir, bizi ve çevreyi nasıl etkilemektedir? Avrupa, kirliliği azaltmak üzere harekete geçmekte olup; Avrupa Komisyonu da, Avrupa Yeşil Anlaşmasının bir parçası olarak, Avrupa için sıfır kirlilik hedefini öne çıkarmaktadır. Bugün yayınlanan yeni bir Avrupa Çevre Ajansı (AÇA) raporu, Avrupa'daki kirlilik sorununa ve bunun yanı sıra kirliliği temizleme ve önleme fırsatlarına farklı açılardan bakmaktadır.

2020 AÇA İşaretler - Avrupa'da sıfır kirliliğe doğru raporu, daha önce yayınlanmış AÇA bilgi ve verilerine dayanarak; hava, su ve toprak kirliliği ile konunun diğer açılarına ilişkin genel bir bakış sunmaktadır.

“2020 AÇA İşaretler", farklı kirlilik türleri ve bunların kaynaklarını gözden geçirmektedir. Rapor; insanların sağlığını geliştirmek üzere hava kalitesini iyileştirecek önlemleri, Avrupa'nın tatlı su kaynakları ve denizleri üzerindeki temel baskıları ve toprak kirliliğinin nasıl hala yaygın ve büyüyen bir sorun olduğunu sunmaktadır.

Rapor, endüstriyel kirlilik eğilimlerine ve sentetik kimyasallar ile çevresel gürültünün Avrupa’nın sağlığını nasıl etkilediğine dair genel bir bakış sunmaktadır. Dünya Sağlık Örgütü'nün Avrupa Çevre ve Sağlık Merkezi Başkanı Francesca Racioppi ile yapılan bir röportajda; farklı kirlilik türlerinin sağlık üzerindeki etkileri, daha da derinlemesine inilerek incelenmektedir. Leuven Üniversitesi'nden Profesör Geert Van Calster, "kirleten öder" ilkesinin fayda ve eksikliklerini tartışmaktadır.

Bu ayın başlarında, Avrupa Komisyonu, "Hava, su ve toprak için Sıfır Kirlilik Hedefine Doğru - Daha Sağlıklı İnsanlar için Daha Sağlıklı Bir Gezegen İnşa Etme" AB Eylem Planı için bir yol haritası ortaya koymuştur. 29 Ekim 2020'ye kadar halkın geri bildirimine açık olan yol haritası; kirliliği daha iyi önleme, iyileştirme, izleme ve raporlama yoluyla sıfır kirlilik hedefine ulaşmak üzerine AB planlarını ana hatlarıyla ortaya koymaktadır.

AÇA İşaretler raporu, çevre ve iklimle ilgili temel konuları ele alan bir dizi kısa makaleden oluşan ve okunması kolay yıllık bir yayındır. Yakın tarihli AÇA İşaretler raporları toprak (2019), su(2018), ve enerji(2017) konularını ele almıştır. 

 

Permalinks

Geographic coverage

Temporal coverage

Topics