sonraki
önceki
öğeler

Çevre ve sağlık

Avrupa Çevre Ajansı (AÇA) tarafından bugün yayımlanan bir rapora göre iklim değişikliği, selleri ve kuraklıkları daha da kötüleştirmekte, su kalitesini düşürmekte ve sağlığımız için giderek artan bir tehdit oluşturmaktadır. Sağlık üzerindeki etkilerin önlenmesi ve azaltılması için uygulamanın hızlandırılmasına ek olarak hükûmetlerin, su idarelerinin ve sağlık hizmeti sağlayıcılarının çabalarının daha iyi koordine edilmesi acilen gereklidir.

Daha güvenli ve daha sürdürülebilir kimyasallara geçiş bazı alanlarda ilerlerken, diğerlerinde daha yeni başlıyor. Bu, Avrupa Çevre Ajansı (AÇA) ve Avrupa Kimyasallar Ajansı (AKA) tarafından bugün yayınlanan kimyasal kirliliğin nedenleri ve etkilerine ilişkin Avrupa çapında yapılan ilk ortak değerlendirmenin bulgusu. Karşılaştırma, zararlı maddelerin insan sağlığı ve çevre üzerindeki etkisini azaltmak için hâlâ daha fazla çalışmaya ihtiyaç duyulduğunu ortaya koyuyor.

Bilimsel kanıtlar, çevresel risklerin Avrupa'daki en yaygın ölüm nedeni olan kalp-damar hastalıklarının önemli bir kısmından sorumlu olduğunu gösteriyor. Avrupa Çevre Ajansı tarafından bugün yayınlanan bir analiz, çevre ve kalp-damar hastalıkları arasındaki bağlantıya ilişkin genel bir bakış sunarak, kirliliğin, aşırı sıcaklıkların ve diğer çevresel risklerin ele alınmasının, kalp krizi ve felç de dahil olmak üzere hastalık yükünü azaltmak adına uygun maliyetli eylemler olduğunu vurguluyor.

Katalog tarama

Belge İşlemleri