sonraki
önceki
öğeler

Çevre ve sağlık

Avrupa Komisyonu bugün, daha temiz hava, su ve toprak hedefine ulaşılmasını sağlayacak yolları belirleyen ilk Sıfır Kirlilik İzleme ve Genel Görünüm raporunu yayınlıyor. Komisyon raporu, Avrupa Çevre Ajansı'nın izleme değerlendirmesi ile birlikte, AB politikalarının hava kirliliğinin yanı sıra pestisitlerden kaynaklanan kirliliğin azaltılmasına da katkıda bulunduğunu gösteriyor. Ancak gürültü ve besin kirliliği veya kentsel atık üretimi gibi diğer alanlarda sorunlar devam ediyor. Sonuçlar, AB'nin 2030 sıfır kirlilik hedeflerine ulaşması için, yeni kirlilik karşıtı kanunların kabul edilmesi ve mevcut kanunların daha iyi uygulanması yoluyla genel olarak çok daha güçlü bir eylemin gerekli olduğunu gösteriyor.

Avrupa'nın hava kalitesi iyileşmeye devam ediyor ve hava kirliliği sebebiyle erken yaşta ölen veya hastalanan insanların sayısı azalıyor. Ancak Avrupa Çevre Ajansı'nın (AÇA) bugün yayınlanan analizine göre, hava kirliliği hâlâ Avrupa'daki en büyük çevresel sağlık riskidir ve Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) sağlık temelli yönergelerini karşılamak için daha iddialı önlemlere ihtiyaç vardır.

Avrupa Birliği'nde (AB) yaklaşık 18 milyon kişi ulaşımdan kaynaklı gürültüden uzun süreyle rahatsızlık duymaktadır. Avrupa Komisyonu'nun sıfır kirlilik eylem planında, ulaşımdan kaynaklı gürültüden kronik olarak rahatsız olan insan sayısının 2030 yılına kadar 2017 seviyelerine kıyasla %30 oranında azaltılması hedeflenmektedir. Avrupa Çevre Ajansı'nın bugün yayınlanan değerlendirmesine göre, karayollarındaki trafikten kaynaklanan gürültüye maruz kalan çok sayıda insan sayısını azaltmanın zor olması nedeniyle, daha fazla düzenleme veya mevzuat değişikliği yapılmadan bu hedefe ulaşılması mümkün görünmemektedir.

Katalog tarama

Belge İşlemleri