nākamais
iepriekšējais
temati

Jaunumi

Ceļā uz nulles piesārņojumu Eiropā

Mainīt valodu
Jaunumi Publicēts 26.10.2020 Pēdējās izmaiņas 10.02.2023
2 min read
Photo: © Mark Caldon, REDISCOVER Nature/EEA
Kas ir piesārņojums un kā tas ietekmē mūs un vidi? Eiropa rīkojas, lai samazinātu piesārņojumu, un Eiropas Komisija kā daļu no Eiropas zaļā kursa ir izvirzījusi Eiropai mērķi – panākt nulles piesārņojuma līmeni. Šodien publicētajā jaunajā Eiropas Vides aģentūras (EVA) ziņojumā piesārņojuma problēma Eiropā aplūkota no dažādiem aspektiem, kā arī norādītas iespējas kā attīrīt un novērst piesārņojumu.

Ziņojumā “EVA signāli, 2020. gads – Virzība uz nulles piesārņojumu Eiropā” (EEA Signals 2020 – Towards zero pollution in Europe) ir sniegts pārskats par gaisa, ūdens un augsnes piesārņojumu, kā arī citiem aspektiem saistībā ar šo tematu, pamatojoties uz iepriekš publicēto EVA informāciju un datiem.

“EVA signāli, 2020. gads” aplūkoti dažādi piesārņojuma veidi un to avoti. Ziņojumā izklāstīti pasākumi gaisa kvalitātes uzlabošanai, kas uzlabotu cilvēku veselību, aplūkotas galvenās slodzes uz Eiropas saldūdens krājumiem un jūrām un augsnes piesārņojums kā joprojām plaši izplatīta un augoša problēma.

Ziņojumā sniegts pārskats par rūpnieciskā piesārņojuma tendencēm un to, kā sintētiskas ķīmiskās vielas un vides troksnis ietekmē eiropiešu veselību. Intervija ar Pasaules Veselības organizācijas Eiropas Vides un veselības centra vadītājuFrancesca Racioppiplašāk izskata dažādu piesārņojuma veidu ietekmi uz veselību. Lēvenes Universitātes profesorsGeert Van Calsterapspriež principa “piesārņotājs maksā” priekšrocības un trūkumus.

Šā mēneša sākumā Eiropas Komisija nāca klajā ar ceļvedi par ES rīcības plānu “Ceļā uz nulles piesārņojuma mērķi attiecībā uz gaisu, ūdeni un augsni – veselīgākas planētas izveide veselīgākiem cilvēkiem”. Ceļvedī, par kuru sabiedrība var sniegt atsauksmes līdz 2020. gada 29. oktobrim, ir izklāstīti ES plāni, kā panākt nulles piesārņojumu, labāk novēršot un atlīdzinot videi nodarīto kaitējumu un uzraugot piesārņojumu, kā arī ziņojot par to.

Ziņojums “EVA signāli” ir ikgadēja, viegli lasāma publikācija, kas sastāv no vairākiem īsiem rakstiem, kuros aplūkoti galvenie ar vidi un klimatu saistītie jautājumi. Nesenajos ziņojumos “EVA signāli” apskatīta augsne (2019. gads), ūdens (2018. gads) un enerģija (2017. gads). 

Permalinks

Geographic coverage

Temporal coverage

Topics