volgende
vorige
items

Nieuws

De vervuiling in Europa tot nul terugbrengen

Taal wijzigen:
Nieuws Gepubliceerd 30-10-2020 Laatst gewijzigd 10-02-2023
1 min read
Photo: © Mark Caldon, REDISCOVER Nature/EEA
Wat is vervuiling en wat zijn de gevolgen ervan voor mens en milieu? Europa doet er wat aan en in het kader van de Europese Green Deal heeft de Europese Commissie de ambitie om in Europa alle verontreiniging tot nul terug te brengen. In een nieuw rapport van het Europees Milieuagentschap (EEA), dat vandaag is gepubliceerd, wordt het probleem van vervuiling in Europa vanuit verschillende invalshoeken belicht, evenals de mogelijkheden om vervuiling op te ruimen en te voorkomen.

Het rapport ‘EEA Signals 2020 – Towards zero pollution in Europe’ (alleen beschikbaar in het Engels) geeft een overzicht van lucht-, water- en bodemverontreiniging en gerelateerde aspecten, op basis van eerder gepubliceerde EEA-informatie en -gegevens.

EEA Signalen 2020 kijkt naar verschillende vormen en bronnen van vervuiling. Het rapport presenteert de belangrijkste bronnen van vervuiling van Europese zoete wateren en zeeën, en maatregelen om de luchtkwaliteit te verbeteren die van belang zijn voor de volksgezondheid, en laat ook zien dat bodemverontreiniging nog steeds een wijdverbreid en groeiend probleem is.

Het rapport toont de trends in industriële vervuiling en de gezondheidseffecten van synthetische chemicaliën en omgevingslawaai in Europa. In een interview met Francesca Racioppi, hoofd van het Europees Centrum voor Milieu en Gezondheid van de Wereldgezondheidsorganisatie, wordt dieper ingegaan op de gezondheidseffecten van verschillende vormen van vervuiling. Professor Geert Van Calster van de Katholieke Universiteit Leuven bespreekt de voordelen en tekortkomingen van het beginsel ‘de vervuiler betaalt’.

Eerder deze maand heeft de Europese Commissie het tijdpad gelanceerd voor een EU-actieplan ‘Naar een vervuilingsvrije ruimte voor lucht, water en bodem – Een gezondere planeet voor gezondere mensen bouwen’. Dit schetst de plannen van de EU om de vervuiling tot nul terug te brengen door een betere preventie, herstel, monitoring en rapportage van de verontreiniging.

EEA Signalen is een jaarlijkse, makkelijk leesbare publicatie, bestaande uit een reeks korte artikelen, waarin wordt ingegaan op belangrijke kwesties met betrekking tot het milieu en het klimaat. In recente EEA Signalen is ingegaan op bodem (2019), water (2018) en energie (2017). 

Permalinks

Geographic coverage

Temporal coverage

Topics