kitas
ankstesnis
punktai

Naujienos

Nulinės taršos Europoje link

Pakeisti kalbą
Naujienos Paskelbta 2020-10-29 Paskutinį kartą keista 2023-02-10
1 min read
Photo: © Mark Caldon, REDISCOVER Nature/EEA
Kas yra tarša ir kokį poveikį ji daro mums ir aplinkai? Europa imasi veiksmų taršai mažinti ir, įgyvendindama Europos žaliąjį kursą, Europos Komisija siūlo Europai siekti nulinės taršos. Šiandien paskelbtoje naujoje Europos aplinkos agentūros (EAA) ataskaitoje įvairiais aspektais nagrinėjama taršos problema Europoje, taip pat galimybės taršą pašalinti ir užkirsti jai kelią.

Ataskaitoje „EAA Signalai 2020. Siekiant nulinės taršos Europoje“, remiantis anksčiau paskelbta EAA informacija ir duomenimis, pateikiama oro, vandens ir dirvožemio taršos apžvalga ir kiti šios temos aspektai.

„EAA Signalai 2020“ analizuojamos įvairios taršos rūšys ir jų šaltiniai. Ataskaitoje pristatomos oro kokybės gerinimo priemonės, kurios pagerintų žmonių sveikatą, didžiausi Europos gėlo vandens telkiniams ir jūroms kylantys pavojai, taip pat aptariama dirvožemio tarša, kuri tebėra plačiai paplitusi ir vis didėjanti problema.

Ataskaitoje apžvelgiamos pramoninės taršos tendencijos ir sintetinių cheminių medžiagų bei aplinkos triukšmo poveikis Europos gyventojų sveikatai. Pokalbyje su Pasaulio sveikatos organizacijos Europos aplinkos ir sveikatos centro vadove Francesca Racioppi išsamiau nagrinėjamas įvairių rūšių taršos poveikis sveikatai. Leveno universiteto profesorius Geert Van Calsteris aptaria principo „teršėjas moka“ naudą ir trūkumus.

Šį mėnesį Europos Komisija paskelbė veiksmų gaires dėl ES veiksmų plano „Nulinės oro, vandens ir dirvožemio taršos tikslo link. Sveikesnės sveikesnių žmonių planetos kūrimas“. Veiksmų gairėse, apie kurias iki 2020 m. spalio 29 d. visuomenė gali teikti atsiliepimus, išdėstyti ES planai siekti nulinės taršos sėkmingiau užkertant kelią taršai, ją pašalinant, vykdant stebėseną ir teikiant apie ją ataskaitas.

EAA signalų ataskaita yra metinis lengvai skaitomas leidinys, kurį sudaro trumpi straipsniai ir kuriame nagrinėjami pagrindiniai su aplinka ir klimatu susiję klausimai. Naujausiose EAA signalų ataskaitose nagrinėti dirvožemio (2019 m.), vandens (2018 m.) ir energijos (2017 m.) aspektai. 

Permalinks

Geographic coverage

Temporal coverage

Topics