kitas
ankstesnis
punktai

Aplinka ir sveikata

Europos oro kokybė toliau gerėja, o ankstyvų mirčių ar žmonių, sergančių oro taršos sukeltomis ligomis, skaičius mažėja. Tačiau, remiantis šiandien paskelbta Europos aplinkos agentūros (EAA) analize, oro tarša išlieka didžiausiu su aplinka susijusiu rizikos veiksniu žmonių sveikatai Europoje, o siekiant įgyvendinti Pasaulio sveikatos organizacijos (PSO) sveikatos rekomendacijas, reikia imtis platesnio masto priemonių.

Šiandien Europos Komisija paskelbė pirmąją Nulinės taršos stebėsenos ir perspektyvų ataskaitą, kurioje nurodoma kaip siekti švaresnio oro, vandens ir dirvožemio. Iš Komisijos ataskaitos ir Europos aplinkos agentūros stebėsenos vertinimo matyti, kad ES politika padėjo sumažinti oro taršą ir taršą pesticidais. Tačiau kitose, pavyzdžiui, kenksmingo triukšmo, taršos maistinėmis medžiagomis ar komunalinių atliekų susidarymo srityse, vis dar kyla problemų. Rezultatai rodo, kad ES norint pasiekti 2030 m. nulinės taršos tikslus, iš esmės reikia imtis daug aktyvesnių veiksmų priimant naujus kovos su tarša teisės aktus ir geriau įgyvendinant galiojančius teisės aktus.

Europos Sąjungoje (ES) nuo transporto triukšmo ilgą laiką kenčia apie 18 mln. žmonių. Europos Komisijos Nulinės taršos veiksmų planu siekiama iki 2030 m. 30 proc. sumažinti žmonių, nuolat kenčiančių nuo transporto triukšmo, dalį, palyginti su 2017 m. lygiu. Remiantis šiandien paskelbtu Europos aplinkos agentūros (toliau – EAA) vertinimu, mažai tikėtina, kad šis tikslas bus pasiektas be tolesnių reguliavimo ar teisės aktų pakeitimų, daugiausia dėl to, kad sumažinti didelį skaičių žmonių, patiriančių kelių eismo triukšmo poveikį, sunku.

Naršyti katalogą

Dokumento veiksmai