Aplinka ir sveikata

Europa nepasieks savo 2030 m. tikslų, jei per ateinančius 10 metų nesiims skubių veiksmų, kad išspręstų nerimą keliančio masto biologinės įvairovės nykimo, didėjančio klimato kaitos poveikio ir gamtos išteklių pereikvojimo problemas. Šiandien paskelbtoje naujausioje Europos aplinkos agentūros (EAA) ataskaitoje „Aplinkos būklė“ teigiama, kad Europa susiduria su beprecedenčiais aplinkos iššūkiais, kuriuos būtina neatidėliotinai spręsti. Tačiau ataskaitoje sakoma, kad pagrindo optimizmui yra – visuomenė vis sąmoningiau suvokia būtinybę pradėti kurti tvarią ateitį, diegiamos technologinės inovacijos, gausėja bendruomenės iniciatyvų, taip pat stiprinami ES veiksmai, pavyzdžiui, Europos žaliasis kursas.

Norint geriau apsaugoti skurstančiuosius, pagyvenusius asmenis ir vaikus (ypač gyvenančius rytiniuose ir pietiniuose Europos regionuose) nuo pavojingų aplinkos veiksnių, kaip antai, oro taršos ir triukšmo ir didelių temperatūros svyravimų, būtina imtis tikslingų veiksmų. Europos aplinkos agentūra (EAA) šiandien paskelbtoje ataskaitoje perspėja, kad nors Europos aplinkos kokybė apskritai pagerėjo, šie pavojingi veiksniai vis dar pernelyg stipriai veikia labiausiai pažeidžiamų Europos piliečių sveikatą.

Naršyti katalogą