Aplinka ir sveikata

Pakeisti kalbą

Švari aplinka būtina žmonių sveikatai ir gerovei. Tačiau aplinkos ir žmonių sveikatos sąveika yra labai sudėtinga, ją sunku įvertinti. Todėl itin naudinga vadovautis atsargumo principu. Geriausiai žinomas kenksmingas poveikis, susijęs su aplinkos oro užterštumu, prasta vandens kokybe ir prastomis sanitarinėmis sąlygomis. Daug mažiau žinoma apie pavojingų cheminių medžiagų poveikį sveikatai. Triukšmas yra viena naujesnių aplinkos ir sveikatos apsaugos problemų. Klimato kaita, stratosferos ozono sluoksnio irimas, biologinės įvairovės nykimas ir dirvožemio degradacija taip pat gali kenkti žmonių sveikatai Daugiau

Naršyti katalogą

Prenumeratos
Registruotis jei norite gauti mūsų ataskaitas (spausdintines ir (arba) elektronines) ir kas ketvirtį leidžiamą e. naujienlaiškį.
Follow us