seuraava
edellinen
kohdat

Uutiset

Kohti saasteetonta Eurooppaa

Vaihda kieli
Uutiset Julkaistu 21.10.2020 Viimeksi muokattu 10.02.2023
1 min read
Photo: © Mark Caldon, REDISCOVER Nature/EEA
Mitä saastuminen on ja miten se vaikuttaa meihin ja ympäristöön? Euroopassa tehdään jatkuvasti toimia ympäristön pilaantumisen vähentämiseksi. Euroopan komissio onkin asettanut tavoitteeksi täydellisen saasteettomuuden osana Euroopan vihreän kehityksen ohjelmaa. Tänään julkaistussa Euroopan ympäristökeskuksen (EEA) Ympäristösignaalit-raportissa tarkastellaan saastumisen aiheuttamia haasteita Euroopassa eri näkökulmista sekä mahdollisuuksia pilaantuneen ympäristön puhdistamiseen ja saastumisen ehkäisemiseen.

EEA Signals 2020 – Towards zero pollution in Europe” -raportti sisältää EEA:n aiemmin julkaisemiin tietoihin perustuvan yleiskatsauksen ilman, vesistöjen ja maaperän pilaantumisesta sekä muista aiheeseen liittyvistä näkökohdista.

EEA:n vuoden 2020 Ympäristösignaalit-raportissa tarkastellaan saastumisen eri lajeja ja sen lähteitä. Siinä esitellään ilmanlaadun parantamiseen tähtääviä toimenpiteitä, joilla voidaan edistää ihmisten terveyttä, sekä merkittävimpiä vesistöihin kohdistuvia haittatekijöitä ja maaperän pilaantumisen laajalle levinnyttä ja alati kasvavaa ongelmaa.

Raporttiin sisältyy myös yhteenveto teollisuuden aiheuttaman saastumisen suuntauksista sekä synteettisten kemikaalien ja ympäristömelun vaikutuksesta ihmisten terveyteen Euroopassa. Maailman terveysjärjestön ympäristö- ja terveysasioita käsittelevän keskuksen (European Centre for Environment and Health) johtaja Francesca Racioppi kertoo haastattelussa yksityiskohtaisemmin saastumisen eri muotojen vaikutuksista terveyteen. Leuvenin yliopiston professori Geert Van Calster paneutuu ”saastuttaja maksaa” -periaatteen hyötyihin ja puutteisiin.

Euroopan komissio julkaisi tässä kuussa etenemissuunnitelman, joka koskee ilman, vesistöjen ja maaperän pilaantumisen ehkäisemiseen keskittyvää EU:n toimintasuunnitelmaa “Towards a Zero Pollution Ambition for air, water and soil – building a Healthier Planet for Healthier People”. Etenemissuunnitelmasta voi antaa palautetta 29.10.2020 saakka. Siinä esitellään EU:n suunnitelmat, jotka tähtäävät saasteettomuustavoitteen saavuttamiseen saastumisen ehkäisyn, korjaavien toimenpiteiden, valvonnan ja raportoimisen keinoin.

EEA:n Ympäristösignaalit-raportti on vuosittain julkaistava helppolukuinen julkaisu, joka sisältää joukon lyhyitä artikkeleita ja tarkastelee keskeisiä ympäristöön ja ilmastoon liittyviä aiheita. Aiemmissa Ympäristösignaalit-raporteissa on käsitelty maaperää (2019), vesistöjä (2018) ja energiaa (2017). 

Permalinks

Geographic coverage

Temporal coverage

Topics

tallenna toimenpiteet