seuraava
edellinen
kohdat

Ympäristöterveys

Euroopan ilmanlaatu paranee edelleen, ja ilman saastumisesta johtuvien ennenaikaisten kuolemien ja sairauksien määrä on laskussa. Tänään julkaistun Euroopan ympäristökeskuksen (EEA) analyysin mukaan ilman saastuminen on kuitenkin edelleen suurin ympäristöriski Euroopassa, ja Maailman terveysjärjestön (WHO) terveyden suojelemiseksi antamien ohjearvojen saavuttaminen edellyttää entistä kunnianhimoisempia toimia.

Euroopan komissio julkistaa tänään ensimmäisen saasteettomuuden seurantaa ja näkymiä koskevan raportin, jossa esitetään keinoja puhtaamman ilman, veden ja maaperän saavuttamiseksi. Komission raportti yhdessä Euroopan ympäristökeskuksen seuranta-arvioinnin kanssa osoittaa, että EU:n toimintalinjojen avulla on vähennetty ilman saastumista ja torjunta-aineista johtuvaa pilaantumista. Ongelmia liittyy kuitenkin edelleen haitalliseen meluun, ravinnekuormitukseen ja yhdyskuntajätteen syntyyn. Jos EU:n on määrä saavuttaa vuoteen 2030 ulottuvat saasteettomuustavoitteet, tarvitaan kattavasti paljon tehokkaampia toimia. Tämä edellyttää uusien saastumista torjuvien lakien hyväksymistä ja nykyisten säädösten parempaa täytäntöönpanoa.

Euroopan unionissa noin 18 miljoonaa ihmistä kärsii liikennemelun aiheuttamasta pitkäaikaisesta haitasta. Euroopan komission saasteettomuustoimien yhtenä tavoitteena on vähentää liikennemelun aiheuttamasta kroonisesta haitasta kärsivien ihmisten määrää 30 prosentilla vuoden 2017 tasosta vuoteen 2030 mennessä. Euroopan ympäristökeskuksen (EEA) tänään julkaistun arvion mukaan tätä tavoitetta ei todennäköisesti saavuteta ilman muita sääntelyyn liittyviä tai lainsäädännöllisiä muutoksia. Tämä johtuu pääasiassa siitä, että tieliikenteen aiheuttamalle melulle altistuvien ihmisten määrää on vaikea pienentää.

Selaa luetteloa

tallenna toimenpiteet