seuraava
edellinen
kohdat

Ympäristöterveys

Siirtyminen turvallisempiin ja kestävämpiin kemikaaleihin etenee joillakin aloilla, kun taas toisilla aloilla se on vasta alkanut. Tämä havainto on peräisin Euroopan ympäristökeskuksen (EEA) ja Euroopan kemikaaliviraston (ECHA) tänään julkaisemasta ensimmäisestä Euroopan laajuisesta yhteisestä kemiallisen saastumisen aiheuttajien ja vaikutusten arvioinnista. Vertailuanalyysissa todettiin, että haitallisten aineiden ihmisten terveydelle ja ympäristölle aiheuttamien vaikutusten vähentämiseksi tarvitaan lisätoimia.

Tutkimuksista saatu näyttö osoittaa, että ympäristöriskit aiheuttavat suuren osan sydän- ja verisuonitaudeista, jotka ovat yleisin kuolinsyy Euroopassa. Tänään julkaistu Euroopan ympäristökeskuksen analyysi käsittelee ympäristön ja sydän- ja verisuonitautien välisstä yhteyttä. Analyysin mukaan saastumisen, äärimmäisten lämpötilojen ja muiden ympäristöriskien torjuminen on kustannustehokasta toimintaa, jolla vähennetään muun muassa sydänkohtausten ja aivohalvausten aiheuttamaa tautitaakkaa.

Ennennäkemättömät helleaallot – jollaisia tänäkin vuonna koettiin – ovat suurin suora ilmastoon liittyvä terveysuhka Euroopan väestölle. Helleaallot aiheuttavat jo nyt lukuisia kuolemia ja sairauksia. Tämän ongelman odotetaan kasvavan, jollei uusia toimenpiteitä ilmastonmuutokseen sopeutumiseksi ja sen hillitsemiseksi tehdä. Tänään julkaistun Euroopan ympäristökeskuksen (EEA) raportin mukaan helteen terveysvaikutuksia koskevat toimintasuunnitelmat, kaupunkien viherryttäminen, rakennusten suunnittelun parantaminen ja työaikojen mukauttaminen voivat auttaa suojelemaan paremmin yhteiskunnan heikoimmassa asemassa olevia ryhmiä.

Selaa luetteloa

tallenna toimenpiteet