seuraava
edellinen
kohdat

Uutiset

Saasteiden vähentäminen vähentäisi merkittävästi sydänkohtauksia ja aivohalvauksia Euroopassa

Vaihda kieli
Uutiset Julkaistu 15.02.2024 Viimeksi muokattu 15.02.2024
1 min read
Photo: © Sabatti Daniela, Well with Nature /EEA
Tutkimuksista saatu näyttö osoittaa, että ympäristöriskit aiheuttavat suuren osan sydän- ja verisuonitaudeista, jotka ovat yleisin kuolinsyy Euroopassa. Tänään julkaistu Euroopan ympäristökeskuksen analyysi käsittelee ympäristön ja sydän- ja verisuonitautien välisstä yhteyttä. Analyysin mukaan saastumisen, äärimmäisten lämpötilojen ja muiden ympäristöriskien torjuminen on kustannustehokasta toimintaa, jolla vähennetään muun muassa sydänkohtausten ja aivohalvausten aiheuttamaa tautitaakkaa.

Euroopan ympäristökeskuksen arvioinnissa ‘Beating cardiovascular disease — the role of Europe’s environment’ (’Euroopan ympäristön merkitys sydän- ja verisuonisairauksien vähentämisessä’) esitetään, mitkä ympäristötekijät aiheuttavat sydän- ja verisuonitauteja Euroopassa, sekä kerrotaan EU:n toimista niiden vähentämiseksi. Analyysista käy ilmi, että sydän- ja verisuonitautien Euroopassa aiheuttamaa taakkaa ja niistä johtuvia kuolemantapauksia voidaan vähentää merkittävästi vähentämällä altistumista saasteille, lieventämällä ja sopeuttamalla ilmastonmuutoksen aiheuttamiin vaikutuksin  sekä torjumalla energiaköyhyyttä.

Viimeaikaisten tutkimusten mukaan arviolta ainakin 18 prosenttia kaikista sydän- ja verisuonitautien aiheuttamista  kuolemista Euroopassa johtuu  avainasemassa olevista ympäristötekijöistä, muun muassa altistumisesta ilmansaasteille, äärimmäisille lämpötiloille, passiiviselle tupakoinnille ja lyijylle. Euroopan ympäristökeskuksen analyysin mukaan luku on kuitenkin todennäköisesti aliarvioitu, koska siinä ei oteta huomioon työperäistä altistumista, melusaastetta eikä muita myrkyllisiä kemikaaleja kuin lyijyä. Lisäksi joitakin tekijöitä, kuten yöajan valosaastetta tai eri kemikaaleille altistumisen yhteisvaikutusta, ymmärretään yhä huonosti.

Euroopan ympäristökeskuksen analyysi osoittaa, että ympäristöriskit ovat ehkäistävissä mutta yksittäisten kansalaisten mahdollisuudet suojella itseään ovat rajalliset. Siksi tarvitaan muun muassa EU:n asettamia lakeja ja asetuksia ja niiden tehokasta täytäntöönpanoa, jotta ympäristöstä aiheutuvaa tautitaakkaa voidaan pienentää. Tiedoissa on vielä joitakin epävarmuustekijöitä ja aukkoja, mutta Euroopan ympäristökeskuksen analyysissä todetaan, että altistuksen vähentäminen mainituille ympäristötekijöille   on tieteellisen näytön perusteella selkeästi kustannustehokas strategia sydän- ja verisuonitautien vähentämiseksi.

Euroopan ympäristökeskuksen analyysi ympäristön ja sydän- ja verisuonitautien yhteydestä on osa keskuksen työtä, jolla tuetaan EU:n saasteettomuustoimintasuunnitelman täytäntöönpanoa ja seurantaa. Suunnitelma on yksi Euroopan vihreän kehityksen ohjelman keskeisistä aloitteista.

Permalinks

Geographic coverage

Temporal coverage

Topics

Tagit

kuuluu seuraaviin kategorioihin:
kuuluu seuraaviin kategorioihin: burden of disease
tallenna toimenpiteet