следващ
предишен
елементи

Новини

Намаляването на замърсяването може да намали значително сърдечните удари и инсултите в Европа

Смяна на език
Новини Публикуван 15-02-2024 Последна промяна 15-02-2024
1 min read
Photo: © Sabatti Daniela, Well with Nature /EEA
Научните доказателства показват, че рисковете, свързани с околната среда, са причина за голяма част от сърдечносъдовите заболявания, които са най-честата причина за смърт в Европа. В публикувания днес анализ на Европейската агенция за околна среда се прави преглед на връзката между околната среда и сърдечносъдовите заболявания, като се подчертава, че справянето със замърсяването, екстремните температури и други рискове за околната среда са икономически ефективни действия за намаляване на тежестта на заболяванията, включително инфаркти и инсулти.

В оценката на ЕАОС ‘Преодоляване на сърдечносъдовите заболявания — ролята на околната среда в Европа’ се прави преглед на данните за екологичните фактори, влияещи върху сърдечносъдовите заболявания в Европа, и съответните политически мерки на ЕС. Анализът показва, че намаляването на излагането на замърсяване и смекчаването на изменението на климата и адаптирането към него, както и борбата с енергийната бедност, могат значително да намалят тежестта на сърдечносъдовите заболявания и свързаните смъртни случаи в Европа.

Неотдавнашни проучвания показват, че най-малко 18 % от всички смъртни случаи от сърдечносъдови заболявания в Европа се дължат на ключови фактори на околната среда, включително излагане на замърсяване на въздуха, екстремни температури, вторичен тютюнев дим и олово. В анализа на ЕАОС се отбелязва обаче, че тази стойност вероятно е по-ниска от реалната, тъй като не отчита  излагане на замърсявания на работното място, шумовото замърсяване или токсичните химикали, освен оловото. Освен това някои фактори, например светлинното замърсяване през нощта или комбинирания ефект от излагането на въздействието на различни химикали, все още не са добре проучени.

В анализа на ЕАОС се подчертава, че рисковете за околната среда са предотвратими, но отделните граждани имат ограничени възможности за защита. Това означава, че законите и регламентите, включително тези, определени от ЕС, и тяхното ефективно прилагане са необходими за намаляване на екологичната тежест на заболяването за всички граждани. Въпреки някои неясноти и пропуски в данните, научните доказателства убедително подкрепят намаляването на излагането на въздействието на околната среда като разработването на икономически ефективна стратегия за намаляване на сърдечносъдовите заболявания, заключава анализът на ЕАОС.

Оценката на ЕАОС относно околната среда и сърдечносъдовите заболявания е част от работата на Агенцията в подкрепа на изпълнението и наблюдението на Плана за действие за нулево замърсяване на ЕС, който е една от ключовите инициативи в рамките на Европейския Зелен Пакт.

Permalinks

Geographic coverage

Temporal coverage

Тагове

категории:
категории: burden of disease
Действия към документ