nästa
föregående
poster

Nyheter

Mindre föroreningar skulle bidra till avsevärt färre hjärtinfarkter och strokeanfall i Europa

Ändra språk
Nyheter Publicerad 2024-02-15 Senast ändrad 2024-02-15
2 min read
Photo: © Sabatti Daniela, Well with Nature /EEA
Forskning visar att miljörisker ligger bakom en stor del av hjärt- och kärlsjukdomar, som är den vanligaste dödsorsaken i Europa. Europeiska miljöbyråns analys, som offentliggörs idag, ger insikt i sambandet mellan miljön och hjärt- och kärlsjukdomar. I analysen framhålls att åtgärder för att minska föroreningar, underlätta extrema temperaturer och andra miljörisker är ett kostnadseffektivt sätt att minska sjukdomsbördan, inklusive antalet hjärtinfarkter och strokeanfall.

EEA:s bedömning ‘Beating cardiovascular disease – the role of Europe’s environment' ("Bekämpning av hjärt- och kärlsjukdomar – miljöns roll i Europa")’ ger en inskt i de miljörelaterade faktorerna för hjärt- och kärlsjukdomar i Europa och EU:s åtgärder för att bekämpa dem. Analysen visar att minskad exponering för föroreningar, samt begränsning av och anpassning till klimatförändringar och bekämpning av energifattigdom kan avsevärt minska bördan av hjärt- och kärlsjukdomar och de dödsfall som dessaleder till i Europa.

Färska studier visar att minst 18 procent av alla dödsfall relaterade till hjärt- och kärlsjukdomar i Europa beräknas bero på  specifika miljöfaktorer, bland annat exponering för luftföroreningar, extrema temperaturer, passiv rökning och bly. I EEA:s analys noteras dock att denna siffra sannolikt är högre i verkligheten,  eftersom den inte tar hänsyn till exponering som sker på arbetsplatsen, bullerföroreningar eller andra giftiga kemikalier än bly. Dessutom är kunskapen om vissa faktorer, såsom ljusföroreningar nattetid eller den kombinerade effekten av exponering för olika kemikalier, fortfarande mycket begränsad.

EEA:s analys visar att miljörisker kan förebyggas, men att enskilda medborgare har begränsade möjligheter till att skydda sig själva. Detta innebär att lagar och förordningar, inklusive de som fastställs av EU, är nödvändiga för att minska den miljörelaterade sjukdomsbördan i hela befolkningen, och att de behöver genomföras effektivt. Trots viss osäkerhet och luckor i uppgifterna finns det enligt EEA:s analys starka vetenskapliga bevis  för  förminskning av miljöexponering som en kostnadseffektiv strategi för att minska hjärt- och kärlsjukdomarna.

EEA:s bedömning av sambandet mellan miljön och hjärt- och kärlsjukdomar ingår i byråns arbete på  att stödja genomförandet och övervakningen av EU:s handlingsplan för nollförorening, som är ett av de viktigaste initiativen inom den europeiska gröna given.

Permalinks

Geographic coverage

Temporal coverage

Topics

Taggar

Insorterad under
Insorterad under burden of disease
Dokumentåtgärder