järgmine
eelmine
punktid

News

Saaste vähendamine vähendaks oluliselt südameinfarkte ja insulte Euroopas

Muutke keelt
News Avaldatud 2024-02-15 Viimati muudetud 2024-02-15
1 min read
Photo: © Sabatti Daniela, Well with Nature /EEA
Teaduslikud tõendid näitavad, et keskkonnariskid põhjustavad suure osa südame-veresoonkonna haigustest, mis on kõige levinum surma põhjus Euroopas. Täna avaldatud Euroopa Keskkonnaameti (EEA) analüüsis antakse ülevaade keskkonna ja südame-veresoonkonna haiguste vahelisest seosest ning rõhutatakse, et saaste, äärmuslike temperatuuride ja muude keskkonnariskide käsitlemine on kulutõhus viis haigustest, sealhulgas südameinfarktist ja insuldist tuleneva koormuse vähendamiseks.

EEA hinnangus ‘Südame-veresoonkonna haiguste vastu võitlemine – Euroopa keskkonna roll’ antakse ülevaade tõenditest südame-veresoonkonna haiguste keskkonnamõjurite kohta Euroopas ja vastavatest ELi poliitikameetmetest. Analüüs näitab, et saastega kokkupuute vähendamine, kliimamuutuste leevendamine ja nendega kohanemine ning võitlus energiapuuduse vastu võivad oluliselt vähendada südame-veresoonkonna haigustest tulenevat koormust ja seonduvaid surmajuhtumeid Euroopas.

Hiljutised uuringud näitavad, et vähemalt 18% kõigist südame-veresoonkonna haiguste surmajuhtumitest Euroopas on hinnanguliselt tingitud peamistest keskkonnateguritest, sealhulgas kokkupuutest õhusaaste, äärmuslike temperatuuride, teisese tubakasuitsu ja pliiga. EEA analüüsis märgitakse siiski, et see arv on tõenäoliselt alahinnatud, sest see ei arvesta kokkupuudet töökohal, mürareostust ega muid mürkkemikaale kui plii. Lisaks ei mõisteta veel hästi teatud tegureid, nt öine valgusreostus või eri kemikaalidega kokkupuute kombineeritud mõju.

EEA analüüsis rõhutatakse, et keskkonnariskid on ennetatavad, kuid üksikute kodanike võimalused enda kaitsmiseks on piiratud. See tähendab, et keskkonnateguritest tuleneva haiguskoormuse vähendamiseks kõigi kodanike jaoks on vaja õigusnorme, sealhulgas ELi kehtestatud õigusnorme, ja nende tõhusat rakendamist. EEA analüüs järeldab, et vaatamata teatud määramatustele ja andmelünkadele toetavad teaduslikud tõendid südame-veresoonkonna haiguste vähendamise kulutõhusa strateegiana kindlalt keskkonnatekkese kokkupuute vähendamist.

Keskkonna- ja südame-veresoonkonna haigusi käsitlev EEA hinnang on osa ameti tööst, millega toetatakse ELi nullsaaste tegevuskava  rakendamist ja järelevalvet; see on üks peamisi algatusi Euroopa rohelise kokkuleppe raames.

Permalinks

Geographic coverage

Temporal coverage

Topics

Tags

Filed under:
Filed under: burden of disease
Tegevused dokumentidega