li jmiss
preċedenti
punti

News

It-tnaqqis tat-tniġġis inaqqas b’mod sinifikanti l-attakki tal-qalb u l-puplesiji fl-Ewropa

Biddel il-lingwa
News Ippubblikat 15 Feb 2024 Mibdul l-aħħar 15 Feb 2024
2 min read
Photo: © Sabatti Daniela, Well with Nature /EEA
L-evidenza xjentifika turi li r-riskji ambjentali huma responsabbli minn sehem kbir ta’ mard kardjovaskulari, li huwa l-kawża l-aktar komuni ta’ mewt fl-Ewropa. Analiżi tal-Aġenzija Ewropea għall-Ambjent, ippubblikata llum, tipprovdi ħarsa ġenerali lejn ir-rabta bejn l-ambjent u l-mard kardjovaskulari, filwaqt li tenfasizza li l-indirizzar tat-tniġġis, it-temperaturi estremi, u riskji ambjentali oħra huma azzjonijiet kosteffettivi biex jitnaqqas il-piż tal-mard, inklużi l-attakki tal-qalb u l-puplesiji.

Ir-rapport tal-EEA ‘Beating cardiovascular disease – the role of Europe’s environment’ (‘Il-ġlieda kontra l-mard kardjovaskulari— ir-rwol tal-ambjent tal-Ewropa’) jagħti ħarsa ġenerali lejn l-evidenza dwar id-determinanti ambjentali tal-mard kardjovaskulari fl-Ewropa u r-risponsi ta’ politika korrispondenti tal-UE. L-analiżi turi li t-tnaqqis tal-esponiment għat-tniġġis u l-mitigazzjoni u l-adattament għat-tibdil fil-klima, kif ukoll il-ġlieda kontra l-faqar enerġetiku, jistgħu jnaqqsu b’mod sinifikanti l-piż tal-mard kardjovaskulari u l-imwiet li jirriżultaw fl-Ewropa.

Studji reċenti jindikaw li mill-inqas 18% tal-imwiet kollha mill-mard kardjovaskulari fl-Ewropa huma stmati li huma dovuti għal fatturi ambjentali ewlenin, inkluż l-esponiment għat-tniġġis tal-arja, għal temperaturi estremi, għad-dħaħen passivi (“second-hand smoke") u għaċ-ċomb. Madankollu, l-analiżi tal-EEA tinnota li din iċ-ċifra x’aktarx hija sottovalutata peress li ma tqisx l-esponiment fuq il-post tax-xogħol, it-tniġġis akustiku jew is-sustanzi kimiċi tossiċi għajr iċ-ċomb. Barra minn hekk, xi fatturi, bħat-tniġġis tad-dawl billejl jew l-effett ikkombinat tal-esponiment għal sustanzi kimiċi differenti, għadhom ma jinftehmux tajjeb.

L-analiżi tal-EEA tenfasizza li r-riskji ambjentali jistgħu jiġu evitati iżda ċ-ċittadini individwali għandhom possibbiltajiet limitati biex jipproteġu lilhom infushom. Dan ifisser li l-liġijiet u r-regolamenti, inklużi dawk stabbiliti mill-UE, u l-implimentazzjoni effettiva tagħhom huma meħtieġa biex jitnaqqas il-piż ambjentali tal-mard għaċ-ċittadini kollha. L-analiżi tal-EEA tikkonkludi li minkejja xi inċertezzi u nuqqasijiet fid-data, l-evidenza xjentifika tappoġġa bis-sħiħ it-tnaqqis tal-esponiment ambjentali bħala strateġija kosteffettiva biex jitnaqqas il-mard kardjovaskulari.

Ir-rapport tal-EEA dwar l-ambjent u l-mard kardjovaskulari huwa parti mill-ħidma tal-Aġenzija li tappoġġa l-implimentazzjoni u l-monitoraġġ tal-pjan ta’ azzjoni tal-UE għal tniġġis żero, li huwa wieħed mill-inizjattivi ewlenin skont il-Patt Ekoloġiku Ewropew.

Permalinks

Geographic coverage

Temporal coverage

Topics

Tags

Filed under:
Filed under: burden of disease
Dokument ta’ Azzjonijiet