li jmiss
preċedenti
punti

Ambjent u saħħa

It-tranżizzjoni lejn sustanzi kimiċi aktar sikuri u aktar sostenibbli qed tagħmel progress f’xi oqsma, filwaqt li f’oħrajn, għadha kif bdiet. Din hija s-sejba tal-ewwel valutazzjoni konġunta fl-Ewropa kollha tal-ixprunaturi u l-impatt tat-tniġġis kimiku mill-Aġenzija Ewropea għall-Ambjent (EEA) u l-Aġenzija Ewropea għas-Sustanzi Kimiċi (ECHA) ippubblikata llum. Il-valutazzjoni komparattiva sabet li għad hemm bżonn ta’ aktar xogħol biex jitnaqqas l-impatt ta’ sustanzi ta’ ħsara fuq is-saħħa tal-bniedem u l-ambjent.

L-evidenza xjentifika turi li r-riskji ambjentali huma responsabbli minn sehem kbir ta’ mard kardjovaskulari, li huwa l-kawża l-aktar komuni ta’ mewt fl-Ewropa. Analiżi tal-Aġenzija Ewropea għall-Ambjent, ippubblikata llum, tipprovdi ħarsa ġenerali lejn ir-rabta bejn l-ambjent u l-mard kardjovaskulari, filwaqt li tenfasizza li l-indirizzar tat-tniġġis, it-temperaturi estremi, u riskji ambjentali oħra huma azzjonijiet kosteffettivi biex jitnaqqas il-piż tal-mard, inklużi l-attakki tal-qalb u l-puplesiji.

Mewġiet ta’ sħana mingħajr preċedent — kif rajna din is-sena — huma l-akbar theddida diretta għas-saħħa relatata mal-klima għall-popolazzjoni tal-Ewropa. Il-mewġiet ta’ sħana diġà jirrappreżentaw għadd kbir ta’ mwiet u mard. Dan il-piż huwa mistenni li jiżdied mingħajr aktar miżuri ta’ adattament u mitigazzjoni tat-tibdil fil-klima. Il-pjanijiet ta’ azzjoni dwar is-saħħa u s-sħana, l-ekoloġizzazzjoni urbana, it-tfassil aħjar tal-bini u l-aġġustament tal-ħinijiet tax-xogħol jistgħu jikkontribwixxu biex jipproteġu aħjar il-gruppi l-aktar vulnerabbli fis-soċjetà, skont rapport tal-Aġenzija Ewropea għall-Ambjent (EEA) ippubblikat illum.

Ibbrawżja l-katalgu

Dokument ta’ Azzjonijiet