Ambjent u saħħa

Biddel il-lingwa

Ambjent nadif huwa essenzjali għas-saħħa u l-benesseri tal-bniedem. Madankollu, l-interazzjonijiet bejn l-ambjent u s-saħħa tal-bniedem huma kumplessi ħafna u diffiċli biex jiġu vvalutati. Dan jagħmel l-użu tal-prinċipju ta' prekawzjoni partikolarment utli. L-impatti fuq is-saħħa l-aktar magħrufa huma relatati mat-tniġġis tal-atmosfera, mal-kwalità ħażina tal-ilma u s-sanità insuffiċjenti. Ħafna inqas hu magħruf dwar l-impatti tal-kimiċi perikolużi fuq is-saħħa. L-istorbju huwa kwistjoni emerġenti ta' saħħa u ambjent. It-tibdil fil-klima, it-tnaqqis tal-ożonu stratosferiku, it-telf ta' biodiversità, u d-degradazzjoni tal-art jistgħu ukoll jaffettwaw saħħet il-bniedem. Iktar

Ibbrawżja l-katalgu

Abbonamenti
${inkiteb} biex tirċievi r-rapporti tagħna (stampati jew/u f’forma elettronika) u n-newsletter elettronika ta’ kull tliet xhur.
Segwina