další
předchozí
položky

Novinky

Omezení znečištění by v Evropě výrazně snížilo počet srdečních infarktů a cévních mozkových příhod

Změnit jazyk
Novinky Publikováno 15.02.2024 Poslední změna 15.02.2024
2 min read
Photo: © Sabatti Daniela, Well with Nature /EEA
Z vědeckých důkazů vyplývá, že environmentální rizika jsou zodpovědná za značnou část kardiovaskulárních onemocnění, která jsou nejčastější příčinou úmrtí v Evropě. Dnes zveřejněná analýza Evropské agentury pro životní prostředí (EEA) se zabývá souvislostmi mezi životním prostředím a kardiovaskulárními onemocněními a poukazuje na to, že řešení problémů znečištění, extrémních teplot a dalších environmentálních rizik představuje nákladově efektivní opatření vedoucí ke snížení zátěže způsobené nemocemi, včetně srdečních infarktů a cévních mozkových příhod.

Hodnocení agentury EEA s názvem ‘Boj proti kardiovaskulárním onemocněním – úloha životního prostředí v Evropě’ poskytuje přehled důkazů o environmentálních faktorech ovlivňujících výskyt kardiovaskulárních onemocnění v Evropě a souvisejících politických reakcí EU. Z analýzy vyplývá, že snížení expozice znečištění, zmírnění změny klimatu a přizpůsobení se této změně, jakož i boj proti energetické chudobě mohou v Evropě významně snížit zátěž, kterou představují kardiovaskulární onemocnění, a počet souvisejících úmrtí.

Z nedávných studií vyplývá, že nejméně 18 % všech úmrtí na kardiovaskulární onemocnění v Evropě je podle odhadů způsobeno klíčovými faktory životního prostředí, včetně expozice znečištěnému ovzduší, extrémním teplotám, pasivnímu kouření a olovu. Analýza agentury EEA však uvádí, že toto číslo je pravděpodobně podhodnocené, neboť nezohledňuje expozici na pracovišti, hlukové znečištění ani jiné toxické chemické látky než olovo. Některé faktory, jako je noční světelné znečištění nebo kombinovaný účinek expozice různým chemickým látkám, navíc stále nejsou dostatečně prozkoumány.

Analýza agentury EEA zdůrazňuje, že environmentálním rizikům lze předcházet, ale jednotliví občané mají jen omezené možnosti, jak se sami chránit. To znamená, že ke snížení nemocnosti způsobené environmentálními faktory pro všechny občany jsou zapotřebí právní předpisy, včetně předpisů, které vytváří EU, a jejich účinné provádění. Z analýzy agentury EEA vyplývá, že navzdory určitým nejasnostem a chybějícím údajům máme dostatečné vědecké důkazy na podporu tvrzení, že snížení expozice škodlivým vlivům souvisejícím s životním prostředím představuje nákladově efektivní strategii ke snížení výskytu kardiovaskulárních onemocnění.

Hodnocení agentury EEA týkající se souvislostmi mezi životním prostředím a kardiovaskulárními onemocněními je součástí činnosti agentury zaměřené na podporu provádění a monitorování akčního plánu pro nulové znečištění EU, což je jedna z klíčových iniciativ v rámci Zelené dohody pro Evropu.

Permalinks

Geographic coverage

Temporal coverage

Značky

Kategorie:
Kategorie: burden of disease
Akce dokumentů