další
předchozí
položky

Životní prostředí a zdraví

Z vědeckých důkazů vyplývá, že environmentální rizika jsou zodpovědná za značnou část kardiovaskulárních onemocnění, která jsou nejčastější příčinou úmrtí v Evropě. Dnes zveřejněná analýza Evropské agentury pro životní prostředí (EEA) se zabývá souvislostmi mezi životním prostředím a kardiovaskulárními onemocněními a poukazuje na to, že řešení problémů znečištění, extrémních teplot a dalších environmentálních rizik představuje nákladově efektivní opatření vedoucí ke snížení zátěže způsobené nemocemi, včetně srdečních infarktů a cévních mozkových příhod.

Bezprecedentní vlny veder – jako ty v letošním roce – představují pro Evropany největší přímou zdravotní hrozbu související s klimatem. Vlny veder jsou již nyní příčinou mnoha úmrtí a nemocí. Tato zátěž se bez dalších opatření v oblasti přizpůsobení se změně klimatu a jejího zmírňování bude dále zvyšovat. Podle dnes zveřejněné zprávy Evropské agentury pro životní prostředí (EEA) mohou k lepší ochraně nejzranitelnějších skupin obyvatelstva přispět akční plány na ochranu zdraví před vlnami veder, ozelenění měst, lepší projektování budov a přizpůsobení pracovní doby.

Procházet katalog

Akce dokumentů