neste
forrige
elementer

Nyheter

En reduksjon av forurensningen vil redusere hjerteinfarkt og slag betydelig i Europa

Endre språk
Nyheter Publisert 15.02.2024 Sist endret 15.02.2024
1 min read
Photo: © Sabatti Daniela, Well with Nature /EEA
Topics:
Vitenskapelige bevis viser at miljørisiko er ansvarlig for en stor andel av hjerte- og karsykdommer, som er den vanligste dødsårsaken i Europa. En analyse fra Det europeiske miljøbyrået, publisert i dag, gir en oversikt over sammenhengen mellom miljø og hjerte- og karsykdommer, og fremhever at håndtering av forurensning, ekstreme temperaturer og andre miljørisikoer er kostnadseffektive tiltak for å redusere byrden av sykdommer, inkludert hjerteinfarkt og slag.

Det europeiske miljøbyråets vurdering ‘Beating cardiovascular disease— the role of Europe’s environment’ gir en oversikt over evidensen om de miljømessige faktorene som er avgjørende for hjerte- og karsykdommer i Europa og EUs politiske svartiltak. Analysen viser at det å redusere eksponering for forurensning og formilde og tilpasse seg klimaendringene samt å bekjempe energifattigdom, kan redusere byrden av hjerte- og karsykdommer og påfølgende dødsfall i betydelig grad i Europa.

Nyere studier tyder på at minst 18 % av alle kardiovaskulære sykdomsdødsfall i Europa anslås å skyldes viktige miljøfaktorer, inkludert eksponering for luftforurensning, ekstreme temperaturer, passiv røyking og bly. Det europeiske miljøbyråets analyse påpeker imidlertid at dette prosenttallet sannsynligvis er et underestimat ettersom det ikke tar hensyn til eksponering på arbeidsplassen, støyforurensning eller andre giftige kjemikalier enn bly. Videre er noen faktorer, for eksempel nattlig lysforurensning eller den kombinerte effekten av eksponering for forskjellige kjemikalier, fortsatt dårlig forstått.

Det europeiske miljøbyråets analyse fremhever at miljørisiko kan forebygges, men at den enkelte borger har begrensede muligheter til å beskytte seg. Dette betyr at det er nødvendig med lover og regler, inkludert de som er fastsatt av EU, og en effektiv implementering av disse for å redusere den miljømessige byrden av sykdommer for alle borgere. Analysen fra Det europeiske miljøbyrået konkluderer, til tross for noen usikkerhetsmomenter og mangler i datagrunnlaget, at det er det solid vitenskapelig evidens for at reduksjon av miljøeksponering er en kostnadseffektiv strategi for å redusere hjerte- og karsykdommer.

Det europeiske miljøbyråets vurdering av miljø og hjerte- og karsykdommer er en del av byråets arbeid med å støtte implementeringen og overvåkingen av EUs handlingsplan for null forurensning som er en av hovedinitiativene i Europas grønne giv.

Permalinks

Geographic coverage

Temporal coverage

Topics

Topics:

Tagger

arkivert under:
arkivert under: burden of disease
Dokumenter handlinger