Miljø og helse

Endre språk

Et rent miljø er avgjørende for menneskers helse og velvære. Samspillet mellom miljø og helse er imidlertid svært komplekst og vanskelig å vurdere. Dette gjør bruken av føre-var-prinsippet spesielt nyttig. De mest kjente helseeffektene er knyttet til luftforurensning, dårlig vannkvalitet og utilfredsstillende sanitære forhold. Vi vet mye mindre om helseeffektene av farlige kjemikalier. Støy er et tiltakende miljø- og helseproblem. Klimaendringer, nedbryting av ozonlaget i stratosfæren, tap av biologisk mangfold og jordforringelse kan også påvirke menneskers helse. Mer

Bla katalog

Abonnementer
Registrer deg for å motta våre rapporter (på papir og/eller elektronisk) og kvartalsvise nyhetsbrev.
Følg oss