neste
forrige
elementer

Miljø og helse

Vitenskapelige bevis viser at miljørisiko er ansvarlig for en stor andel av hjerte- og karsykdommer, som er den vanligste dødsårsaken i Europa. En analyse fra Det europeiske miljøbyrået, publisert i dag, gir en oversikt over sammenhengen mellom miljø og hjerte- og karsykdommer, og fremhever at håndtering av forurensning, ekstreme temperaturer og andre miljørisikoer er kostnadseffektive tiltak for å redusere byrden av sykdommer, inkludert hjerteinfarkt og slag.

Europas luftkvalitet blir stadig bedre, og antallet mennesker som dør for tidlig eller lider av sykdom på grunn av luftforurensning er på vei ned. Ifølge Det europeiske miljøbyråets (EEA) analyse, som publisert i dag, er luftforurensning fortsatt den største miljømessige helserisikoen i Europa. Mer ambisiøse tiltak er derfor nødvendige for å oppfylle de helsebaserte retningslinjene til Verdens helseorganisasjon (WHO).

Omkring 18 millioner personer lider av langvarige plager fra transportstøy i EU. EU-kommisjonens nullforurensingsaksjon har til hensikt å redusere med 30 % antallet personer som plages kronisk av transportstøy innen 2030, sammenlignet med 2017-nivåene. I henhold til en evaluering fra Det europeiske miljødirektoratet (EEA) som ble publisert i dag, er det lite sannsynlig at dette målet nås uten andre regulatoriske eller lovmessige endringer, hovedsakelig fordi det er så vanskelig å redusere antallet personer som er eksponert for støy fra veitrafikk.

Bla katalog

Dokumenter handlinger