neste
forrige
elementer

Miljø og helse

Klimaendringene fører til kraftigere flommer, lengre tørkeperioder og redusert vannkvalitet. Det utgjør en stadig større trussel mot helsen vår, ifølge en rapport fra Det europeiske miljøbyrået (EEA) som ble offentliggjort i dag. For å redusere de helseskadelige konsekvensene er vi nødt til å sikre raskere gjennomføring og bedre koordinering av innsatsen fra myndigheter, etater med ansvar for vann og helsevesenet.

Overgangen til sikrere og mer bærekraftige kjemikalier går framover på noen områder. På andre har den bare så vidt begynt. Dette er konklusjonen i den første felles europeiske vurderingen av drivkreftene bak og konsekvensene av kjemisk forurensning som Det europeiske miljøbyrået (EEA) og Det europeiske kjemikaliebyrået (ECHA) offentliggjorde i dag. Analysen viste at det fortsatt er behov for mer arbeid for å redusere innvirkningen av skadelige stoffer på menneskers helse og miljøet.

Vitenskapelige bevis viser at miljørisiko er ansvarlig for en stor andel av hjerte- og karsykdommer, som er den vanligste dødsårsaken i Europa. En analyse fra Det europeiske miljøbyrået, publisert i dag, gir en oversikt over sammenhengen mellom miljø og hjerte- og karsykdommer, og fremhever at håndtering av forurensning, ekstreme temperaturer og andre miljørisikoer er kostnadseffektive tiltak for å redusere byrden av sykdommer, inkludert hjerteinfarkt og slag.

Bla katalog

Dokumenter handlinger