volgende
vorige
items

Nieuws

Terugdringen van milieuvervuiling zou het aantal hartaanvallen en beroertes in Europa aanzienlijk verminderen

Taal wijzigen:
Nieuws Gepubliceerd 15-02-2024 Laatst gewijzigd 15-02-2024
1 min read
Photo: © Sabatti Daniela, Well with Nature /EEA
Uit wetenschappelijke onderzoek blijkt dat milieurisico’s verantwoordelijk zijn voor een groot deel van de hart- en vaatziekten, de meest voorkomende doodsoorzaak in Europa. Een vandaag gepubliceerd rapport van het Europees Milieuagentschap geeft een overzicht van het verband tussen het milieu en hart- en vaatziekten. Daarin wordt benadrukt dat het aanpakken van verontreiniging, extreme temperaturen en andere milieurisico’s kosteneffectieve maatregelen zijn om de ziekteklachten, met inbegrip van hartaanvallen en beroertes, te verminderen.

Het onderzoek ‘geeft een overzicht van wetenschappelijk onderzoek naar de milieudeterminanten van hart- en vaatziekten in Europa en de overeenkomstige beleidsreacties van de EU. ’ Uit de analyse blijkt dat de last van hart- en vaatziekten en de daaruit voortvloeiende sterfgevallen in Europa aanzienlijk zou kunnen verminderen door blootstelling aan verontreiniging terug te dringen, beperking van - en aanpassing aan klimaatverandering, eveneens door bestrijding van energiearmoede.

Uit recente onderzoeken blijkt dat naar schatting minstens 18 % van alle sterfgevallen door hart- en vaatziekten in Europa te wijten is aan belangrijke omgevingsfactoren, waaronder blootstelling aan luchtvervuiling, extreme temperaturen, meeroken en lood. In de analyse van het agentschap wordt echter opgemerkt dat dit percentage waarschijnlijk nog te laag is, aangezien er geen rekening wordt gehouden met blootstelling op de werkplek, geluidshinder of andere giftige chemische stoffen dan lood. Bovendien is er nog maar weinig bekend over sommige factoren, zoals lichtvervuiling ’s nachts, of het gecombineerde effect van blootstelling aan verschillende chemische stoffen.

Uit de analyse van het Europees Milieuagentschap blijkt dat milieurisico’s kunnen worden voorkomen, maar dat individuele burgers weinig mogelijkheden hebben om zichzelf te beschermen. Dit betekent dat er wet- en regelgeving – ook op Europees niveau – nodig is, en dat die doeltreffend moet worden uitgevoerd, om de milieu gerelateerde ziektelast voor alle burgers te verminderen. De analyse komt tot de conclusie dat er, ondanks enkele onzekerheden en hiaten in de gegevens, solide wetenschappelijk bewijs bestaat voor het verkleinen van milieublootstelling als een kosteneffectieve strategie om hart- en vaatziekten te verminderen.

De beoordeling van het EEA over milieu en hart- en vaatziekten is onderdeel van het werk van het Agentschap ter ondersteuning van de uitvoering en monitoring van het actieplan van de EU “Verontreiniging naar nul”, een van de belangrijkste initiatieven in het kader van de Europese Green Deal.


Permalinks

Geographic coverage

Temporal coverage

Topics

Tags

gearchiveerd onder:
gearchiveerd onder: burden of disease
Documentacties