kitas
ankstesnis
punktai

Naujienos

Sumažinus taršą Europoje gerokai sumažėtų infarktų ir insultų atvejų skaičius

Pakeisti kalbą
Naujienos Paskelbta 2024-02-15 Paskutinį kartą keista 2024-02-15
1 min read
Photo: © Sabatti Daniela, Well with Nature /EEA
Moksliniais duomenimis įrodyta, kad aplinkos keliami pavojai lemia didžiąją dalį širdies ir kraujagyslių ligų, nuo kurių dažniausiai mirštama Europoje. Šiandien paskelbtoje Europos aplinkos agentūros analizėje apžvelgiama, kaip susijusi aplinka ir širdies bei kraujagyslių ligos, pabrėžiant, kad šalinti taršos, ekstremalių temperatūrų ir kitus aplinkos pavojus yra ekonomiškai efektyvu, siekiant sumažinti ligų, įskaitant infarktus ir insultus, naštą.

EAA vertinime ‘Kova su širdies ir kraujagyslių ligomis. Europos aplinkos vaidmuo’ apžvelgiami duomenys apie širdies ir kraujagyslių ligas Europoje lemiančius aplinkos veiksnius ir atitinkamas ES politikos priemones. Analizė rodo, kad mažinant taršos poveikį, švelninant klimato kaitą ir prie jos prisitaikant, taip pat kovojant su energijos nepritekliumi, galima gerokai sumažinti širdies ir kraujagyslių ligų naštą ir su ja susijusias mirtis Europoje.

Neseniai atlikti tyrimai rodo, kad bent 18 proc. visų mirčių nuo širdies ir kraujagyslių ligų Europoje yra susijusios su pagrindiniais aplinkos veiksniais, įskaitant oro taršos, ekstremalių temperatūros pokyčių, pasyvaus rūkymo ir švino poveikį. Tačiau EAA analizėje pažymima, kad šis skaičius greičiausiai yra nepakankamai įvertintas, nes neatsižvelgiama į poveikį darbo vietoje, triukšmo taršą ar kitas nuodingas chemines medžiagas, išskyrus šviną. Be to, kai kurie veiksniai, pavyzdžiui, šviesos tarša naktį arba bendras įvairių cheminių medžiagų poveikis vis dar menkai suprantami.

EAA analizėje pabrėžiama, kad aplinkos keliamų pavojų galima išvengti, tačiau pavienių asmenų galimybės apsisaugoti yra ribotos. Tai reiškia, kad, siekiant sumažinti visiems piliečiams tenkančią ligų naštą dėl aplinkos veiksnių, reikia priimti įstatymus ir kitus teisės aktus, įskaitant priimtus ES, ir juos veiksmingai įgyvendinti. Nepaisant tam tikrų neaiškumų ir duomenų spragų, moksliniai įrodymai tvirtai įrodo, kad aplinkos poveikio mažinimas yra ekonomiškai efektyvi širdies ir kraujagyslių ligų mažinimo strategija, teigiama EAA analizės išvadose.

EAA aplinkos ir širdies ir kraujagyslių ligų vertinimas yra dalis agentūros darbo, kuriuo padedama įgyvendinti ir stebėti ES nulinės taršos veiksmų planą. Šis planas yra viena iš pagrindinių Europos žaliojo kurso iniciatyvų.


Permalinks

Geographic coverage

Temporal coverage

Topics

Tags

kategorijoje:
kategorijoje: burden of disease
Dokumento veiksmai