sonraki
önceki
öğeler

Haberler

Kirliliğin azaltılması Avrupa'da kalp krizi ve felç vakalarını önemli ölçüde azaltacak

Dili değiştir
Haberler Yayınlandı 15.02.2024 Son değiştirilme 15.02.2024
2 min read
Photo: © Sabatti Daniela, Well with Nature /EEA
Bilimsel kanıtlar, çevresel risklerin Avrupa'daki en yaygın ölüm nedeni olan kalp-damar hastalıklarının önemli bir kısmından sorumlu olduğunu gösteriyor. Avrupa Çevre Ajansı tarafından bugün yayınlanan bir analiz, çevre ve kalp-damar hastalıkları arasındaki bağlantıya ilişkin genel bir bakış sunarak, kirliliğin, aşırı sıcaklıkların ve diğer çevresel risklerin ele alınmasının, kalp krizi ve felç de dahil olmak üzere hastalık yükünü azaltmak adına uygun maliyetli eylemler olduğunu vurguluyor.

'Kalp-damar hastalıklarını yenmek - Avrupa'da çevrenin rolübaşlıklı AÇA değerlendirmesi, Avrupa'da kalp-damar hastalıklarının çevresel belirleyicilerine ilişkin kanıtlara ve ilgili AB politika yanıtlarına genel bir bakış sunuyor. Analiz, kirliliğe maruziyetin azaltılması, iklim değişikliğinin etkilerinin hafifletilmesi ve bu sürece uyum sağlanmasının yanı sıra enerji yoksulluğuyla mücadelenin Avrupa'da kalp-damar hastalık yükünü ve yol açtığı ölümleri önemli ölçüde azaltabileceğini gösteriyor.

Son çalışmalar, Avrupa'daki kalp-damar hastalıklarına bağlı tüm ölümlerinin en az %18'inin, hava kirliliğine, aşırı sıcaklıklara, sigara dumanına ve kurşuna maruz kalma gibi temel çevresel faktörlerden kaynaklandığının tahmin edildiğini gösteriyor. Bununla birlikte AÇA analizi, işyeri maruziyetini, gürültü kirliliğini veya kurşun dışındaki zehirli kimyasalları hesaba katmadığı için bu rakamın muhtemelen eksik bir tahmin olduğunu belirtiyor. Üstelik, gece ışık kirliliği veya farklı kimyasallara maruz kalmanın birleşik etkisi gibi bazı faktörler hâlâ tam olarak anlaşılamıyor.

AÇA analizi, çevresel risklerin önlenebilir olduğunu, ancak vatandaşların kendilerini korumak için sınırlı olanaklara sahip olduğunu vurguluyor. Bu da, tüm vatandaşlar için çevresel hastalık yükünü azaltmak amacıyla AB tarafından belirlenenler de dahil olmak üzere yasa ve düzenlemeler ile bunların etkin şekilde uygulanmasına ihtiyaç duyulduğu anlamına geliyor. AÇA analizi, verilerdeki bazı belirsizliklere ve boşluklara rağmen, bilimsel kanıtların, kalp-damar hastalıklarını azaltmak için uygun maliyetli bir strateji olarak çevresel etkilere maruziyeti azaltmayı ciddi şekilde desteklediği sonucuna varıyor.

Çevre ve kalp-damar hastalıklarına ilişkin AÇA değerlendirmesi, Ajansın, Avrupa Yeşil Mutabakatı kapsamındaki temel girişimlerden biri olan AB sıfır kirlilik eylem planının uygulanmasını ve izlenmesini destekleyen çalışmalarının bir parçası.

Permalinks

Geographic coverage

Temporal coverage

Topics

Etiketler

kategorileri:
kategorileri: burden of disease
Belge İşlemleri